Partners aan 't woord

Partners aan 't woord

Iedereen kan partner zijn: of je nu een duurzame consument bent die boerenmarkten afstruint, een wetenschapper die zich zorgen maakt om klimaat of biodiversiteit of een ketenpartner; van voerleverancier tot aan winkelketen.

Voor een versnelde omslag naar kringlooplandbouw hebben we de hele maatschappij nodig. Hieronder vertellen een aantal partners over hun beweegredenen.

seizoensarbeiders 1
De Seizoensarbeiders
Stichting De Seizoenarbeiders dicht de kloof tussen boer en burger door mensen uit de stad te laten werken bij boeren. We gaan met z’n allen richting meer en meer kringlooplandbouw. Ook daarin moet het menselijke aspect worden meegenomen, want hoe kan je goed boeren als je niet ook goed betrokken werkers hebt? Wij werken voornamelijk met boeren die ook zijn aangesloten bij Caring Farmers. Dit is omdat het een logische match is. De mensen die wij werven zijn geïnteresseerd in een betere verbinding tussen boer en burger en dat zijn onze boeren ook.
deltaplan veehouderij
In 2050 wil de Dierenbescherming dat de rol van dieren in ons voedselsysteem significant kleiner is. Met het Deltaplan Veehouderij werkt de stichting aan een integraal duurzame veehouderij die goed is voor dier, burger, boer en milieu. Caring Farmers en de Dierenbescherming trekken hierin samen op.
P1020216
Pure Graze is een familiebedrijf, opgericht in 2003 en is voortgekomen uit de ervaringen en kennis opgedaan op ons melkveebedrijf in Denemarken van 1992 tot 2001. Pure Graze richt zich op de grondgebonden veehouderij, voornamelijk melkvee. Naast Nederland ook steeds meer in de ons omringende landen.
myrte grond verbond
Lokale biologische zuivel
MOMA verbindt boer, land en stedeling om samen te werken aan een ecologisch en sociaal gezond landschap en voedselsysteem. Dit doet MOMA door lokale, biologische zuivelproducten te verwerken in de omgeving rond Amsterdam en deze direct naar de stad te brengen.
afdelingbeeld.nl_Maaike Poelen_The Green House_01_lr
The green house
We koken met de seizoenen mee en ingrediënten die niet uit de kas komen worden lokaal ingekocht bij duurzame telers. We werken graag samen met de Caring Farmers.
Co2l farming
Regeneratief advies
CO2L Farming geeft regeneratief bodem en bedrijfsadvies met een groep adviseurs die ieder vanuit de eigen specialisatie naar het bedrijf kijken. Zo hoeft de boer niet zelf alle adviezen naast elkaar te leggen.
GoodFoodClub
GoodFoodClub
Veel landwinkels, voedselbossen of afhaalpunten zitten op moeilijk te vinden plekken. Nu vind je op GoodFoodClub.nu alle duurzame lokale aanbieders bij jou in de buurt. Van Limburg tot Groningen.

Steun jij kringlooplandbouw?

De transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw doen we samen. Sluit jij je aan? Je aansluiten kan als boer, partner (ketenpartner, NGO, winkel, wetenschapper) en consument.