Partners aan 't woord

Partners aan 't woord

Iedereen kan partner zijn: of je nu een duurzame consument bent die boerenmarkten afstruint, een wetenschapper die zich zorgen maakt om klimaat of biodiversiteit of een ketenpartner; van voerleverancier tot aan winkelketen.

Voor een versnelde omslag naar kringlooplandbouw hebben we de hele maatschappij nodig. Hieronder vertellen een aantal partners over hun beweegredenen.

myrte grond verbond
Lokale biologische zuivel
MOMA verbindt boer, land en stedeling om samen te werken aan een ecologisch en sociaal gezond landschap en voedselsysteem. Dit doet MOMA door lokale, biologische zuivelproducten te verwerken in de omgeving rond Amsterdam en deze direct naar de stad te brengen.
afdelingbeeld.nl_Maaike Poelen_The Green House_01_lr
The green house
We koken met de seizoenen mee en ingrediënten die niet uit de kas komen worden lokaal ingekocht bij duurzame telers. We werken graag samen met de Caring Farmers.
Co2l farming
Regeneratief advies
CO2L Farming geeft regeneratief bodem en bedrijfsadvies met een groep adviseurs die ieder vanuit de eigen specialisatie naar het bedrijf kijken. Zo hoeft de boer niet zelf alle adviezen naast elkaar te leggen.
GoodFoodClub
GoodFoodClub
Veel landwinkels, voedselbossen of afhaalpunten zitten op moeilijk te vinden plekken. Nu vind je op GoodFoodClub.nu alle duurzame lokale aanbieders bij jou in de buurt. Van Limburg tot Groningen.