Partners aan 't woord

Jan Ruijgrok

Jan Ruijgrok

Caring Farmers

Jan is caring consument en regelt sinds mei 2020 de financiën van de stichting Caring Farmers.

Als betrokken burger ben ik vanaf het eerste rapport van de Club van Rome in de jaren 70 geïnteresseerd in duurzaamheid en lokale economie.  Ik heb deelgenomen aan de nodige lokale initiatieven en (boeren-)bedrijven bezocht. In mei – toen ik het eerste Caring Farmers reclamespotje zag – meldde ik mij bij de organisatie en sindsdien heb ik meegewerkt aan het opzetten van het (financiële) fundament van de Stichting Caring Farmers: formaliteiten als oprichten van de stichting, zakelijke bankrekening, inrichten e-boekhouding en e-CRM, aanvraag ANBI-status, opzetten Mollie betaalsysteem, d’r kan nog meer bij…

Financiën:

In de aanloop – vanaf medio 2019 – naar het oprichten van de stichting zijn er vele, vaak zeer succesvolle activiteiten geweest. Activiteiten, georganiseerd door het huidige bestuur en door Hanneke, die ook nog een financiële component kennen. Er zijn kosten gemaakt, maar ook een prijs en subsidies binnengekomen die nog ontvangen moeten worden.

Maar met alleen prijzen, fondsen en subsidies gaat de stichting het niet redden, daarom is er begin oktober hard gewerkt aan het ombouwen van de website.

Donaties:

Via de website is het nu mogelijk voor alle betrokkenen/geïnteresseerden om te doneren – een vast maandbedrag of een eenmalig bedrag naar keuze.

De ANBI-status is inmiddels aangevraagd – de Belastingdienst heeft vaak een paar maanden nodig om de status goed te keuren, dus we zullen wat geduld moeten hebben. We gaan er vanuit dat de ANBI-status wordt goedgekeurd en deze zal met terugwerkende kracht verleend worden per de datum van oprichting van de Stichting – 20-07-2020. Voor de belastingaangifte van alle donateurs betekent dit dan dat zij voor het lopende jaar ook gebruik kunnen maken van de ruimere belastingaftrek.

Ik ben benieuwd naar de opbrengst van de donaties via de website en zie uit naar een goede – vaak digitale – samenwerking.

Over mijzelf:

Ik stam uit een boerengeslacht uit het westen van het land. In Bleiswijk geboren, Rotterdam opgegroeid, via een aantal verhuizingen samen met mijn vrouw Gerrie uiteindelijk bijna 14 jaar geleden in het mooie Zutphen neergestreken. Muziekliefhebber met een zeer ruime interesse, amateur genealoog.

Deeltijdpensionado/ZZP’er met een lange (te lange???) financiële/IT achtergrond, vroegtijdig gepensioneerd na de zoveelste reorganisatie/overname/ontvlechting/beursgang.

Groeten uit Zutphen,

jan.ruijgrok@caringfarmers.nl