Farmers aan 't woord

IJsbrand Snoeij

IJsbrand Snoeij

Biologisch landbouw en zorg bedrijf
Barneveld

 Boer IJsbrand wilde van jongs af aan boer worden. “Mijn vader wilde ook altijd graag boer worden, we hadden echter geen boerderij, wel woonden we op het platteland en hielden we wat dieren. Naast ons woonde een melkveehouder, ik hielp daar graag mee en iets verderop was (nog) een hobby boerderij waar ik in de natuur kon spelen. Ik groeide op met een broertje met het syndroom van Down, waardoor mijn droom een specifieke boerderij was: een zorgboerderij”.

“Mijn vader overleed op zijn 47e, maar onze droom ging verder en ik ben altijd actief geweest als plattelandsadviseur en in besturen van zorgboerderijen, vertelt  IJsbrand. En toen kwam mijn kans: ik kon zelf een zorgboerderij overnemen met hulp van een investeerder uit de kerk. Ik ben nog steeds dankbaar!” Boerderij ’t Paradijs viert dit jaar inmiddels het 15-jarig jubileum.

Wij hebben een gemengd biologisch bedrijf met akkerbouw, zorg en pluimvee. “Hierin proberen we zo veel mogelijk de reststromen te sluiten – we gebruiken de reststromen van onze plantaardige productie als veevoer en de mest gaat weer terug op het land. 

Daarnaast is er een kringloop tussen onze boerderij en de zorg en begeleiding: het een kan niet zonder het ander. De boerderij bestaat om te kunnen zorgen voor kwetsbare mensen in de maatschappij en onze deelnemers helpen mee bij alle boerderijactiviteiten. Zo zie ik onze boerderij; een plek waar iedereen zichzelf mag zijn en zich veilig en welkom voelt. Dat ieder zich hier verbonden mag voelen met de natuur. Dat je mag bijdragen en fouten mag maken. Zo voel ik mij hier ook”.

Caring Farmers

“Ik houd me al tijden bezig met kringlooplandbouw en hoe we toekomstbestendig kunnen boeren. Zo zat ik bijvoorbeeld ook in de klankbordgroep van het LNV.  In discussies over de landbouwtransitie ontstaan verschillende visies. Aan de ene kant koplopers die (radicale) veranderingen beargumenteerden van het systeem. Een verandering die ze zelf al op gang hadden gezet, met alle risico’s van dien. En aan de andere kant zijn er boeren die kleine stapjes wil maken om het peloton mee te krijgen. Ik snap beide kanten en wil graag een verbinder zijn daartussen.

Aan de ene kant wil je kringlooplandbouw niet zo’n groot containerbegrip maken dat iedereen al zijn praktijken wat hij/zij sowieso al doet eronder kan scharen, en dus niets hoeft te doen. Anderzijds, moet je ook de ruimte en hulp geven aan kleine stappen waarin iedere boer zelf zijn eigen manier mag uitvinden. Ik geloof niet in de oplossing maar in een hele reeks aan oplossingen.

Toch blijft ook de vertegenwoordiging van koplopers belangrijk en daarom heb ik mij aangesloten bij Caring Farmers. Ik hoop dat we in 5 jaar veel meer boeren kunnen helpen in het ontwikkelen van hun eigen innovatieve concepten en dat we deze bedrijfsvormen helpen groeien.

Daarnaast hoop ik dat caring farmers een aanjagende rol kan spelen voor de consument. Ik ben caring farmer omdat ik wat met de samenleving wil, niet om deze te betuttelen maar om hen bewust te maken wat er komt kijken bij voedselproductie en wat men moet doen om dit duurzaam te maken. Dat men zich realiseert wat de invloed is van duurzame voedselproductie op onze leefomgeving, en dat hiervoor beloning en waardering komt voor de boer.

Toekomstplannen

Op korte termijn gaan we experimenteren met een dubbeldoel kip. We hebben nu 9.000 biologische legkippen; je gebruikt in principe alleen de eieren en het vlees wordt op zijn hoogst een soepkip. Met een dubbeldoel ras kun je alles van de kip gebruiken, ook de broertjes van de legkippen. Deze producten wil ik regionaal afzetten. Als dit eenmaal goed loopt wil ik eigenlijk van de kippenstal een grote immobiele kippenkar maken. Hier kun je makkelijk oogsten met kleppen aan de zijkant, waardoor onze deelnemers waarvan enkelen slecht ter been zijn, beter kunnen meekomen. Daarnaast wil ik dan ook van 9.000 naar 3.000 kippen gaan, omdat je met een dubbeldoel ras op twee vlakken inkomen hebt. Zo kun je halveren én een verdienmodel behouden. Dit is wel erg spannend en een meer lange termijn doel.

Met betrekking tot de zorg hopen we ooit nog kleinschalig wonen te kunnen aanbieden, én onze boerderij door te geven aan onze kinderen. De ultieme kringloop! Je boert duurzaam voor de volgende generatie en je wilt ook een gezonde boerderij afleveren aan de volgende generatie.

Je kan op 2 oktober op bezoek komen bij boer ijsbrand. Met een foodcamp speel, oogst, leer, kook en eet je op de boerderij! En dan is het ook nog eens het 15-jarig jubileum van Boerderij ’t paradijs! Kom je ook?