Farmers aan 't woord

mattias verhoef

Mattias en Coriene Verhoef

V.O.F. M. & G.C. Verhoef
Brandwijk

In 2016 hebben wij samen het melkveebedrijf van mijn ouders in Randwijk (Zuid-Holland) overgenomen. We zijn direct begonnen met de omschakeling om natuurinclusief en biologisch te boeren. Ons christelijke geloof is de basis waarop wij beslissingen nemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij kijken naar ‘hoe is iets bedoeld vanuit de schepping?’ Een koe is bedoeld om gras te eten en geeft melk. Een kalfje hoort bij de moeder. Wij moeten als boer alles doen om dat zo goed mogelijk te laten verlopen, in balans met de natuur en de omgeving. Zo denken en handelen is voor ons heel belangrijk. We willen liever geen gebruik maken van krachtvoer en kunstmest. Als dat maar enigszins kan, dan doen we dat. Zo komen we stap voor stap steeds dichter bij ons doel.

Onze grond is voor een klein deel afgewaardeerd naar natuur. We hebben ‘blauwe graslanden’ in beheer. Op deze nattere percelen met kruidenrijk grasland oogsten we gras voor onze koeien, met kleine machines. Door de aanwezigheid van veen in de bodem, hebben we te maken met bodemdaling. We kijken goed naar de omstandigheden en zoeken iets wat daarbij past. Het toepassen van technologie, zoals onderwaterdrainage, is dan niet het eerste waar we aan denken. We willen in de nabije toekomst wel aan de slag met agro-forestry en zo bewust inzetten op het vergroten van de biodiversiteit op ons land. Samen met de ANV en de provincie zoeken we naar de mogelijkheden die het beste bij ons en ons land passen. Een nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld het integreren van tiny houses in het landschap en in ons bedrijf. De eerste off-grid woning is nu geplaatst en we zien er graag meer komen.

We zijn erg blij met de initiatieven, die Caring Farmers onderneemt. Het positieve geluid van Caring Farmers past goed bij ons en onze christelijke waarden. Het is een leuke groep mensen om nieuwe uitdagingen mee aan te gaan. Een voorbeeld daarvan is het planten van perenbomen dankzij de campagne Meer Bomen Nu en natuurlijk het verder experimenteren met ‘kalfjes bij de koe’. Om dat samen met andere boeren en andere organisaties (zoals de Dierenbescherming) aan te pakken is voor ons heel inspirerend. We zijn daar net mee gestart en de ervaringen die we opdoen willen wij graag delen met anderen, dienend aan het grotere geheel, want zo is samenleven vanuit de schepping ook bedoeld.

Mattias en Coriene zetten hun zuivel af via Ekoland. Volg hen op Facebook of vind ze op kalfjesbijdekoe.nl