Farmers aan 't woord

thumbnail_image006-1

Meine Koopmans

Gemengd Biologisch-dynamisch bedrijf
Den Hoorn

Waarom Meine Caring Farmer is

“Ik heb me aangesloten bij Caring Farmers omdat ik er 100% achter sta”, zegt boer Meine. Het is belangrijk dat er een organisatie is die een ander boerengeluid laat horen richting de regering. Een organisatie die concrete acties voor natuurinclusieve landbouw ondersteunt. En een organisatie die zichtbaarheid geeft aan zowel de gevolgen van het huidige voedselsysteem als aan hoe het anders kan. 

Het is niet gemakkelijk om te schakelen naar kringlooplandbouw, stelt boer Meine, maar er zit geen toekomst in het huidige intensieve systeem waarbij allerlei technische grondstoffen, voer en materiaal uit derdewereldlanden gehaald wordt. Over de consequenties hiervan hoor je te weinig. Daar maakt Caring Farmers zich ook sterk voor. We moeten aan de bel kunnen trekken. 

“Ik ben nooit een boer geweest die zegt; kijk eens hoe goed ik het doe, maar het is belangrijk dat Caring Farmers zichtbaarheid geeft aan hoe het anders kan; kleinschaliger (menselijke maat) en regionaal en natuur inclusief.”

Als Caring Farmer zorg ik voor zichtbaarheid

Onze boerderij is altijd open voor bezoekers, mensen kunnen hier zien hoe kringlooplandbouw is en hoe deze dagelijks functioneert. We geven geen rondleidingen maar mensen zijn altijd welkom. We hebben een winkel en een dagcafé, er zijn wandelpaden langs onze weides en akkers. Mensen en ook collega boeren mogen het allemaal zien, en we hopen dat dat inspirerend werkt . We willen mensen laten kijken ruiken  en voelen.

Ons natuur-inclusieve bedrijf: novalishoeve

Wij hebben een biologisch dynamisch gemengd landbouwbedrijf en een zorgbedrijf. Met het zorgebedrijf zijn we een zelfstandig onderdeel van de Raphaelstichting. 

Op 40 ha sluiten we onze kringloop, met 25 melkkoeien, varkens, kippen, akkerbouw en tuinbouw. We verzuivelen alles zelf; melk, kwark, yoghurt, kaas, ijs en nog veel meer. We fokken en mesten zelf onze varkens, die we voeren met reststromen van ons bedrijf. We hebben sinds dit jaar een mobiele kippenstal die over onze weides gaat trekken. Al onze producten worden regionaal verkocht.

De weides zijn klaver en kruidenrijk en zijn er langs onze akkers akkerranden met bloemen en kruidenmengsels te vinden. “Het is goed voor de insecten, de vogels en het is nog mooi ook!”, roept boer Meine uit.

We zijn ook betrokken bij weidevogelbeheer. Op de percelen waar veel weidevogels broeden gaan we verbrede oevers maken,  er een greppel plasdras systeem- zodat er voldoende vocht in de bodem zit tijdens het broedseizoen. Deze weides hebben ook een rustperiode voor de vogels, van 1 april t/m juni. Hiervoor rijden we de compost en potstalmest al uit en komen er dan een paar maanden helemaal niet.

Natuurinclusief boeren vraagt een observerende en vragende houding.

“Als boer moet je goed kijken wat je dieren, bodem en gewassen nodig hebben om gezond te worden en te blijven. Dat zou het uitgangspunt moeten zijn van iedere boer.” 

Boeren is kijken en luisteren en vooral vragen  zegt boer Meine; wat is hier nodig? Als daar “onkruid” verschijnt, welke functie vervult dat plantje? Dat komt daar voor een reden. Welke planten kiest een koe uit om te eten? Hoe voelt dit dier zich? Wat heeft de bodem nodig? Wat kan ik beter doen? Alles wat groeit heeft nut en kun je benutten.

Toekomstplannen

Een kringloopbedrijf gaat zichzelf dragen. Wij zijn 14 jaar geleden gelijk met kringlooplandbouw begonnen en zijn geleidelijk doorgegaan met aanpassingen. We zijn nog aan het denken over een nieuwe waterhuishouding op het erf. Waarbij we regenwater  opvangen voor, bijvoorbeeld, de veestapel om te drinken. Voor tuinbouw doen we dit al, daar laten we het van de schuur in een waterbassin lopen. Ook zijn we sinds 2020 door middel van zonnecollectoren helemaal energie neutraal.