Annette Harberink is de boerin van Keizersrande. Deze Natuurderij boert op een biologisch dynamische wijze. Er zijn 80 melkkoeien op de boerderij aanwezig. Tevens zijn ook waterbeheer en natuurbeheer kernactiviteiten waar Annette zich mee bezig houdt. Stichting de Keizersrande heeft zich ‘ervaring’ en ‘ontmoeting’ ten doel gesteld. Vanuit deze kernwaarden willen zij mensen betrekken bij alle facetten van de Natuurderij Keizersrande. Ervaring en ontmoeting kan op vele manieren met vele doelgroepen en mensen plaatsvinden. Zie www.keizersrande.nl

Ruud Zanders is opgegroeid op een pluimveebedrijf, heeft een erg grootschalig pluimveebedrijf gehad en is de laatste jaren alleen maar op zoek naar de vraag waarom je uberhaupt dierlijke producten zou produceren en consumeren. En als dan het besluit is dat we dieren benutten in het voedselsysteem, hoe kun je dat dan doen op een zo mens-, dier- en milieuvriendelijke manier. Zijn conclusie is dat op een economische wijze diervriendelijk dieren houden ontzettend moeilijk tot vrijwel onmogelijk is. Hij is mede-oprichter en -eigenaar van Kipster. Zie www.kipster.nl

Geert van der Veer verwonderde zich al een hele tijd over het functioneren van het gangbare landbouwmodel en de voedselketen. Hij zag kansen voor een alternatief, duurzaam en eerlijk model voor voedselproductie. Hij vond een aantal gelijkgestemden en partners en verkende en onderzocht de haalbaarheid van een nieuw model. Zo ontstond de herenboerderij. Zie www.herenboeren.nl