Steun ons

Help je mee?

Als stichting Caring Farmers verbinden we boeren met elkaar en met burgers en ketenpartners. We laten ons adviseren door wetenschappers en NGO’s. Zo gaan we samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Helpt u mee met een eenmalige of maandelijkse bijdrage?

Caring Farmers is ANBI

Het Caring Farmers heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst Caring Farmers beschouwt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Caring Farmers is daardoor vrijgesteld van het betalen van belastingen over schenkingen en erfenissen. Zo komt uw gift geheel ten goede aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw.

Uw gift kunt u  aftrekken van uw belastbaar inkomen wanneer:

  • Het gaat om giften aan instellingen van algemeen belang
  • Het totaal van alle giften in één belastingjaar tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen bedraagt
  • Het totaalbedrag van alle giften samen minimaal € 60,- bedraagt

 

Indien uw gift een periodieke schenkingsovereenkomst is,  is deze  volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Klik hier om meer te weten over de Algemeen Nut Beogende Instellingen van de belastingdienst. 

Donatieformulier

We doen zowel voor boeren als voor onze partners – consumenten, NGO’s, wetenschappers en ketenpartners – een donatiesuggestie. Maar uiteraard kunt u zelf kiezen welk bedrag u wilt doneren.

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl