Rerooting the Dutch Food system – from more to better

Home  /  Thema's  / 

Als Caring Community geloven we dat we de wereld schoner, mooier en gelukkiger kunnen maken via een volhoudbaar voedselsysteem dat in harmonie is met mens & natuur. Caring Farmers zet zich in voor een snelle voedseltransitie met oog voor nu en de nieuwe generaties.

Wij baseren ons op de wetenschap en met name op de visie van Rerooting our Dutch Food System van Imke de Boer (WUR), Evelien de Olde en hun team. Zij hebben met dit rapport de Rockefeller Foundation prijs gewonnen in 2021. Zes caring farmers werkten mee aan deze visie. 

Onze definitie van een volhoudbaar voedselsysteem
In dit systeem gebruiken we niet meer grondstoffen voor voedsel dan wat de natuur ons kan bieden, in dit systeem eet de mens wat goed voor hem/haar is en is de relatie tussen voedselproducent en alle betrokkenen eromheen hersteld.

Reroot the Dutch Foodsystem: 

Lees dit lange artikel waar er uitgebreid op alle aspecten wordt ingegaan of bekijk deze video:

Een greep uit de noodzakelijke veranderingen volgens Reroot:

  • In 2050 eten we in Nederland meer plantaarige en minder dierlijke producten; is gezond en duurzaam voedsel makkelijk verkrijgbaar, normaal en aantrekkelijk; krijgen alle kinderen voedselonderwijs en verspillen we vrijwel geen voedsel meer.
  • Alle huizen hebben zonne- of groene daken èn slimme toiletten; en alle gebouwen een materialenpaspoort.
  • Voor de productie van voedsel telen akkerbouwers meerdere gewassen tegelijk op een perceel; grazen koeien op kruidenrijk grasland en eten varkens, kippen, vissen en insecten enkel biomassa die niet geschikt is voor menselijke consumptie.
  • Er wonen meer ‘Prosumers’ (samenvoeging van producenten en consumenten) in Nederland, en we hebben voedselraden, een langjarig en consistent voedselbeleid en een minister van Voedsel.
  • De economie is niet langer leidend, maar dienend, en stuurt ons richting een veilige en eerlijke handelingsruimte voor duurzaam ondernemen. Dit betekent onder andere dat we onze welvaartniet langer meten met het Bruto Binnenlands Product, maar met het Nationaal Maatschappelijk Product, met aandacht voor behoud van natuurlijke hulpbronnen en rechten voor mens en dier.

Reroot Kennisdag op Warmonderhof: 

In 2022 organiseerden we een kennisdag met als hoofdthema het Reroot systeem. Bekijk dit video verslag:

Reroot projecten

Dank zij bijdragen uit de Reroot the Dutch Foodsystem prijzenpot, hebben we als Caring Farmers enkele projecten uitgevoerd die ons dichter bij ons doel brengen:

  • Kalfjes bij de Koe, een start van een nieuwe campagne met een informatieve film van twee koploperboeren die hun kennis op dit vlak delen.
  • Foodcamps: 10 foodcamps verbinden burger en boer, en laten vooral ook kinderen kennis maken met hun voedsel en de bodem waarin het groeide. Kijk hier terug naar de foodcamps.
  • Grondverbond en Moma kregen een impuls samen met caring farmer De Groene Griffioen
  • Vers aan de Vecht startte een nieuwe pluktuin en deelde kennis met andere boeren.

Gerelateerde farmers aan 't woord

(Nog) geen gerelateerde farmers gevonden.

Gerelateerd nieuws

Maand van het kalf - afbeelding nieuwsbrief

Help mee, voor #kalfbijkoe op tv

Met grote dank aan de hele Caring Community én de Groenboerenplan achterban, zenden wij vanaf morgen de Groenboerenboodschap uit op tv! Samen gaan we voor een groene en gezonde verkiezingsuitslag!
manifest-bestrijdingsmiddelen

Caring Farmers ondersteunt het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen.

Manifest Natuur & Milieu, Parkinson Vereniging en FNV: Overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen.
Schermafbeelding 2023-04-24 105218

Ook onze transitie

Wij denken in oplossingen, samenwerken aan een systeem dat goed is voor boer, natuur en dier. Want het is ook onze transitie.
IMG_5450

Oproep aan alle Kamerleden die meedoen aan het debat over de Tijdelijke wet Transitiefonds, Landelijk Gebied en Natuur  – 19 april

Op 19 april debatteert de Tweede Kamer over de verdeling van de 25 miljard euro, bestemd voor een landbouwtransitie om uit de stikstofimpasse te komen. Graag geven we de Kamer- samen met Caring Vets en Caring Doctors - enkele dringende aandachtspunten mee, die kunnen helpen voor een juiste verdeling van dit Transitiefonds.
IMGP8776

Literatuurreview: sociale normen onder boeren

Mijn naam is Femke en ik heb de afgelopen paar maanden, als onderdeel van mijn studie stage gelopen bij Caring Farmers. Ik heb een literatuurreview geschreven over de invloed van sociale normen onder boeren op het overstappen naar duurzame, natuurinclusieve landbouw. Want niet alleen praktische barrières kunnen de transitie vertragen. Sociale druk kan bewust of onbewust een grote rol spelen. Op basis van de literatuur doe ik een paar aanbevelingen voor de Caring Farmers organisatie.
jaarverslag plaatje website

Jaarverslag 2022

Voor u ligt het derde jaarverslag van de Caring Farmers. De organisatie vertegenwoordigt een nieuw natuurinclusief en volhoudbaar voedselsysteem en verenigt boeren die het anders willen. Door deze boeren luider te laten horen in het publieke debat, kan de landbouwtransitie versnellen.

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl