We willen als Caring Farmers onze stem laten horen en bijdragen aan een werkelijk anders en meer houdbaar voedselsysteem.

We zijn geenszins van plan om zelf het wiel uit te gaan vinden. Daar waar mogelijk werken we samen met alle partijen die bij kunnen dragen aan onze doelstelling om te komen tot een nieuw en houdbaar voedselsysteem

Onze activiteiten:

  • Opgedane kennis en ervaring onderling uitwisselen
  • Gevraagd en ongevraagd advies en/of reacties in nieuwsbladen en op sociale media
  • Belangenbehartiging van de aangesloten leden
  • Lobbyen bij verschillende overheden
  • Verbinding tot stand brengen met consumenten
  • Actieve bijdrage aan het (agrarische) onderwijs voor een nieuwe richting
  • Actief overleg met diverse NGO’s om samen tot snelle en grote verbeteringen te komen