Pyt en Rika Sipma

We vinden dat er nog erg veel te winnen is op het gebied van verduurzaming van de maatschappij in het algemeen en de rol van goede voeding in het bijzonder. We herkennen veel van de visie vanuit Caring Farmers en willen graag bijdragen om de kennis van verduurzaming te verspreiden.