Farmers aan 't woord

Image00001

Pyt en Rika Sipma

akkerbouwers
Engwierum

Wij zijn Pyt en Rika Sipma en wonen en werken op ons akkerbouwbedrijf Timpelsteed. Op Timpelsteed, 60 hectare in Noordoost Friesland, werken we met biodynamische principes. Naast het akker- en tuinbouwgedeelte is er ook een boerderijwinkel en werken we samen met een zorgboerderij. We proberen elkaar (en anderen) te bewegen om een mindset aan te meten waarin mens en milieu kan bloeien. Uiteindelijk zien we ons bedrijf als een stukje van een groter geheel waarbij zelfs kleine stapjes erg belangrijk kunnen zijn om uiteindelijk impact te geven.

We stellen ons bedrijf graag open voor mensen die ook willen bewegen in een bewust duurzame levensvisie. Het gaat daarbij veel verder dan regels, voorwaarden en geld. Uiteindelijk willen we onze aarde/boerderij beter doorgeven dan dat we hem hebben gekregen.

We besteden veel aandacht aan contact met mensen. We willen iedereen stimuleren om goed na te denken over hoe ze hun leven willen leven, wat daar voor nodig is en welke impact dit heeft voor mens en milieu. Vaak is er veel onbekend over duurzamere opties waar het gaat om bijvoorbeeld voeding en levensstijl. Uiteindelijk kiezen we met zn allen hoe onze wereld er uit gaat zien.

 Waaom Caring Farmers?

We vinden dat er nog erg veel te winnen is op het gebied van verduurzaming van de maatschappij in het algemeen en de rol van goede voeding in het bijzonder. We herkennen veel van de visie vanuit Caring Farmers en wil graag bijdragen om de kennis van verduurzaming te verspreiden.