Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

22 juli: dag van de kringlooplandbouw

Terwijl Farmers Defence Force heel Nederland oproept om een dagje thuis te blijven en ‘zo stikstofuitstoot te besparen’, doen de Caring Farmers iets anders: zij vragen 22 juli alle aandacht voor nieuwe landbouw(ers)! En roepen 22 juli uit tot de dag van de kringlooplandbouw. Op die dag posten Caring Farmers foto’s hoe zij gewoon aan het werk zijn (#gewoonaanhetwerk), de nieuwsmedia vestigen alle aandacht op duurzame en vernieuwende boeren die werken aan kringlooplandbouw en consumenten kopen enkel duurzaam voedsel van de lokale boer. Er is voor iedereen handelingsperspectief. Samen werken we 22 juli aan kringlooplandbouw!

Ook kan iedereen meedoen met de crowdfundactie voor zendtijd op 22 juli voor de #kringloopcommercial van de Caring Farmers. Maurits Tepper van de Caring Farmers: “Wij CF willen graag laten zien dat het kan. En roepen burgers en politiek op samen met ons de schouders er onder te zetten. Op naar een duurzame landbouw Het kan wel!”

Crowdfunding voor zendtijd #kringloopcommercial

Caring Farmers staan voor een andere landbouw dan de huidige: een landbouw waar de biodiversiteit ieder jaar toeneemt, alle dieren naar buiten mogen en de ketens kort zijn. Voor zo’n landbouw is nog te weinig aandacht in Den Haag en de media. Help daarom mee voor de kringloopcommercial op tv en doneer via NL30TRIO0254729452 t.n.v Stichting Keizersrande o.v.v. kringloopcommercial of via Tikkie.

Samen met de Caring Community

Er zijn 170 boeren aangesloten bij de Caring Farmers. Dat zijn boeren die nu al natuurinclusieve kringlooplandbouw bedrijven én boeren die pas net de eerste stappen in die richting maken. Omdat boeren de omslag niet alleen kunnen maken, worden de Caring Farmers ondersteund door inmiddels enkele honderden caring consumenten, wetenschappers, NGO’s, ketenpartners en dierenartsen die ieder op hun eigen manier de boeren helpen op hun pad naar kringlooplandbouw. Voor consumenten – de grootste en belangrijkste groep – betekent het aansluiten dat zij steeds vaker kiezen voor plantaardig en voor lokale Nederlandse seizoenproducten. Op 22 juli doen de Caring Farmers een duidelijke oproep aan iedereen: ’Help mee de landbouw te vernieuwen, sluit je aan bij de kringloopbeweging’.

Wij CF willen graag laten zien dat het kan. En roepen burgers en politiek op samen met ons de schouders er onder te zetten. Op naar een duurzame landbouw Het kan wel!