Partners aan 't woord

Partners aan 't woord

Iedereen kan partner zijn: of je nu een duurzame consument bent die boerenmarkten afstruint, een wetenschapper die zich zorgen maakt om klimaat of biodiversiteit of een ketenpartner; van voerleverancier tot aan winkelketen.

Voor een versnelde omslag naar kringlooplandbouw hebben we de hele maatschappij nodig. Hieronder vertellen een aantal partners over hun beweegredenen.

IMG_5708
Caring Doctors is een collectief van artsen en andere zorgprofessionals, dat inzet op de transitie naar een gezond voedselsysteem. Inmiddels zijn 1800 zorgprofessionals aangesloten, die...
caring vets logo
Caring Vets: In het Engels staat “caring” voor 'zorgen voor', 'betrokken zijn bij' en 'voor het maakt ons wat uit'. Die 3 begrippen geven invulling...
20220408 Streekboer WEBRES 035
De Streekboer wil elke consument in Noord-Nederland op een gemakkelijke manier toegang bieden tot lokaal en verantwoord geproduceerd voedsel. Bij destreekboer.nl zijn ruim 50 boeren aangesloten. Via...
dutchcuisine
Dutch Cuisine staat en gaat voor een nieuwe Nederlandse kook- en eetstijl: met smaak, gezond en verantwoord koken en eten. Dutch Cuisine is een organisatie...
de-witte-raaf
Zaderij, leverancier van zaadvaste zaden
De Zaderij in de Noordoostpolder is een coöperatie van biologisch of bio dynamisch gecertificeerde boeren, tuinders en zorgboerderijen. Zij leveren zaadvaste zaden waardoor telers onafhankelijk...
vakbond voor dieren
Vakbond voor Dieren
Werkende dieren voegen een economische waarde toe aan het bedrijf waarvoor ze werken, net zoals menselijke arbeiders dat doen. De Vakbond voor Dieren vertegenwoordigt deze...
seizoensarbeiders 1
De Seizoensarbeiders
Stichting De Seizoenarbeiders dicht de kloof tussen boer en burger door mensen uit de stad te laten werken bij boeren. We gaan met z’n allen...
deltaplan veehouderij
In 2050 wil de Dierenbescherming dat de rol van dieren in ons voedselsysteem significant kleiner is. Met het Deltaplan Veehouderij werkt de stichting aan een...
P1020216
Pure Graze is een familiebedrijf, opgericht in 2003 en is voortgekomen uit de ervaringen en kennis opgedaan op ons melkveebedrijf in Denemarken van 1992 tot...
myrte grond verbond
Lokale biologische zuivel
MOMA verbindt boer, land en stedeling om samen te werken aan een ecologisch en sociaal gezond landschap en voedselsysteem. Dit doet MOMA door lokale, biologische...
afdelingbeeld.nl_Maaike Poelen_The Green House_01_lr
The green house
We koken met de seizoenen mee en ingrediënten die niet uit de kas komen worden lokaal ingekocht bij duurzame telers. We werken graag samen met...
Co2l farming
Regeneratief advies
CO2L Farming geeft regeneratief bodem en bedrijfsadvies met een groep adviseurs die ieder vanuit de eigen specialisatie naar het bedrijf kijken. Zo hoeft de boer...

Steun jij kringlooplandbouw?

De transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw doen we samen. Sluit jij je aan? Je aansluiten kan als boer, partner (ketenpartner, NGO, winkel, wetenschapper) en consument.