Contact

Ideeën? Vragen? Opmerkingen?

Algemene vragen of opmerkingen? Mail ons op info@caringfarmers.nl. We zullen zo snel mogelijk reageren.

Voor persvragen mail info@caringfarmers.nl of bel: 020 308 6018

Steun jij kringlooplandbouw?

Caring Farmers werken met boeren, (keten)partners en consumenten aan een natuurinclusieve en grondgebonden landbouw. Goed voor de bodem, biodiversiteit en dierenwelzijn. Voor deze doelstellingen hebben we financiële middelen nodig. Steun jij de kringloop landbouw? 

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl