Caring Farmers Code

Of het nu de opkomst van eikenprocessierups, de achteruitgang van de drinkwaterkwaliteit of de periodes van enorme droogte en hitte zijn, iedereen wordt met de neus op de feiten gedrukt. Het moet anders! We zullen anders met onze aarde om moeten gaan. Ook wij als boeren dragen een stuk van de verantwoordelijkheid.

Als Caring Farmers werken we naar een nieuwe vorm van voedselvoorziening die opereert binnen de grenzen van de natuur. Een voedselsysteem waarin boer en klant elkaar kennen en respecteren, waar de biodiversiteit jaarlijks toeneemt. Waarbij dieren meehelpen de kringloop te sluiten, buiten lopen en hun natuurlijke, soorteigen gedrag kunnen vertonen.

Dat vergt een hele verandering die boeren niet alleen kunnen realiseren. Caring Farmers hebben hulp nodig van caring consumenten, wetenschappers en ketenpartijen. Ook zij kunnen zich aansluiten als Caring Partner en samenwerken aan kringlooplandbouw. Als Caring Farmers organisatie zetten we ons in voor de verbinding tussen deze groepen

Een Caring Farmer wacht niet op politiek en beleid, maar begint gewoon. 
We baseren ons op de visie Rerooting the Dutch Food system.

Een Caring Farmer verklaart

 

1. Te werken aan het verminderen van inputs van buiten, denk hierbij in eerste instantie aan kunstmest, bestrijdingsmiddelen en krachtvoer maar op termijn mogelijk ook aan de aanvoer van voer, water, energie voor een zo klein mogelijke kringloop. Lees meer.

2. Alle geboden mogelijkheden aan te pakken om dierenwelzijn, biodiversiteit en bodemkwaliteit te verbeteren en om de kringloop kleiner te maken. Lees meer.

3. Zo min mogelijk productiedieren een rol te geven in ons voedselsysteem en daarbij deze dieren te erkennen als levende intelligente wezens met emoties en gevoelens. Lees meer.

4. Elk jaar een stapje verder te zetten, en hier jaarlijks verantwoording over af te leggen aan andere caring farmers.

5. Opgedane kennis en ervaring uit te wisselen met andere caring farmers.

 

Iedereen kan Caring Farmer zijn. Het vertrekpunt zal voor iedereen anders zijn. Dus of je nu al jaren aan het experimenteren bent met nieuwe concepten, of je produceert momenteel voor de gangbare wereldmarkt. Het beginnen aan de transitie maakt jou een Caring Farmer.

We hebben een streven. Net zoals Kennedy ooit zei ‘we are going to the moon in ten years.’ Hoe mooi zou het zijn als over een aantal jaren de hele agrarische wereld komt kijken hoe “die Hollanders” dat toch doen; in korte tijd omschakelen van een intensieve en invasieve landbouw naar een regeneratief en natuurinclusief systeem?

Steun jij kringlooplandbouw?

De transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw doen we samen. Sluit jij je aan? Je aansluiten kan als boer, partner (ketenpartner, NGO, winkel, wetenschapper) en consument. 

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl