Over de stichting

De stichting Caring Farmers is opgericht op 21 juli 2020. De stichting heeft tot doelstelling om de landbouw sneller te verduurzamen, en heeft de ambitie om in 2030 de kringlopen te sluiten en de landbouw natuurinclusief te maken. Wij doen dat samen met boeren, wetenschappers, consumenten, dierenartsen en ketenpartners. Lees hier het beleidsplan.

 • KvK nummer: 78627648
 • Fiscale nummer: 8614.75.835
 • ANBI-status: in afwachting
 • IBAN: NL94TRIO0320029670
 • BIC: TRIONL2U

Het bestuur

Het oprichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Het bestuur is onbezoldigd, noch ontvangen zij een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Raad van Advies

Het Caring Farmers bestuur laat zich adviseren door een Raad van Advies. Deze Raad zal minimaal 1 keer per jaar bijeen komen met het bestuur en met caring partners. De leden van de Raad zullen ieder vanuit hun eigen expertise adviezen geven over het bereiken van de doelstellingen van Caring Farmers en daar waar nodig ook meedenken over nieuwe doelen.

De Raad van Advies zal bestaan uit minimaal 3 personen en maximaal 15 personen. Leden en voorzitter worden benoemd door het bestuur.

Mensen die toegezegd hebben om zitting te nemen in de Raad van Advies:

 • Politiek:                   Anne Marie Spierings
 • Wetenschap:         Imke de Boer
 • Duurzaamheid:    Maurits Groen
 • Dierenarts:             Arabella Burgers
 • Boer:                        John Arink

Verder hopen wij de raad uit te breiden met mensen met kennis van en een achtergrond in:

 • Filosofie/Ethiek:
 • Consument:
 • Humane gezondheidszorg

 

Dagelijkse werkzaamheden

De stichting wordt gerund door Hanneke van Ormondt (coördinator sinds 1 jan 2020), Jan Ruijgrok (financiën) en Josephine Schuurman (sinds 20 sept 2020). Jan is sinds mei op vrijwillige basis aangetreden. Hanneke en Josephine werken naast hun werk voor Caring Farmers ook bij Urgenda. De Caring Farmers vergoedt Urgenda sinds 1 januari 2020 voor een klein deel van hun uren, en zijn Urgenda zeer erkentelijk voor de vele gratis geleende uren.

Steun ons met een gift

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl