Over de stichting

De stichting Caring Farmers is opgericht op 21 juli 2020. De stichting heeft tot doelstelling om de landbouw sneller te verduurzamen, en heeft de ambitie om in 2030 de kringlopen te sluiten en de landbouw natuurinclusief te maken. Wij doen dat samen met boeren, wetenschappers, consumenten, dierenartsen en ketenpartners. Lees hier het beleidsplan en hier het jaarverslag 2020jaarverslag 2021,  jaarverslag 2022 of jaarverslag 2023

  • KvK nummer: 78627648
  • Fiscale nummer (RSIN): 8614.75.835
  • ANBI-status sinds juli 2020
  • IBAN: NL94TRIO0320029670
  • BIC: TRIONL2U

Het bestuur

Het oprichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Sinds januari 2024 is het bestuur met twee leden uitgebreid:

Het bestuur is onbezoldigd, noch ontvangen zij een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Raad van Advies

Het Caring Farmers bestuur laat zich adviseren door een Raad van Advies. Deze Raad zal minimaal 1 keer per jaar bijeen komen met het bestuur en met caring partners. De leden van de Raad zullen ieder vanuit hun eigen expertise adviezen geven over het bereiken van de doelstellingen van Caring Farmers en daar waar nodig ook meedenken over nieuwe doelen.

Dagelijkse werkzaamheden

De stichting wordt gerund door Hanneke van Ormondt (coördinator sinds 1 jan 2020), Sanne Smeets (sinds 1 nov 2022), Sandra Tetteroo (sinds 1 mei 2023) en Marga Witteman (sinds 1 dec 2020). Hanneke en Marga werken naast hun werk voor Caring Farmers ook bij Urgenda. De Caring Farmers vergoedt Urgenda sinds 1 januari 2020 voor een klein deel van hun uren, en zijn Urgenda zeer erkentelijk voor de vele gratis geleende uren. 

Caring Farmers is Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Caring Farmers heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst Caring Farmers beschouwt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Caring Farmers is daardoor vrijgesteld van het betalen van belastingen over schenkingen en erfenissen. Zo komt uw gift geheel ten goede aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw.

Steun jij kringlooplandbouw?

De transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw doen we samen. Sluit jij je aan? Je aansluiten kan als boer, partner (ketenpartner, NGO, winkel, wetenschapper) en consument. 

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl