Of het nu de opkomst van eikenprocessierups, de achteruitgang van de drinkwaterkwaliteit of de periodes van enorme droogte en hitte zijn, iedereen wordt met de neus op de feiten gedrukt. Het moet anders! We zullen anders met onze aarde om moeten gaan. Ook wij als boeren dragen een stuk van de verantwoordelijkheid.

Caring Farmers zijn in de volle overtuiging dat de wereld gevoed kan worden op een ecologisch, economisch en sociale verantwoorde manier. Echter dan is een structurele verandering in het huidige systeem (anno 2019) noodzakelijk.

In dat systeem, in principe de uitvoering van Mansholts adagium ‘nooit meer honger’, zijn we erg goed geslaagd. De hele agrarische wereld komt immers kijken hoe “die Hollanders” dat toch doen: alle grondstoffen zo prijsefficiënt omzetten in kwalitatief hoogwaardig voedsel. Echter, we zijn – zoals Mansholt zelf ook uiteindelijk is gaan inzien – ons doel ver voorbijgeschoten: De negatieve effecten op mens, dier, milieu en klimaat worden pijnlijk zichtbaar.

Dus het moet anders. En dat kan!

Boeren hebben daarbij een belangrijke rol. Echter dan zullen we ook moeten in gaan zien dat we zelf ook flink moeten veranderen. Daarin willen we vooroplopen en daarom hebben we Caring Farmers opgericht. Hoe mooi zou het zijn als over een aantal jaren de hele agrarische wereld komt kijken hoe “die Hollanders” dat toch doen; alle grondstoffen zo ecologisch, economisch en sociaal omzetten in voedsel met een positieve, impact?

Een Caring Farmer neemt nu actie voor een betere wereld: voor mens en dier!