Caring Farmers is de nieuwe boerenbelangenbehartiger voor alle boeren die op weg zijn naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Voor boeren die al kringlooplandbouw bedrijven, of die de eerste stappen in die richting maken.

We zijn een ledenorganisatie die Caring Farmers verbindt met caring vets, consumers, scientists en organisations en met elkaar.

Onze activiteiten:

  • Belangenbehartiging van de aangesloten leden
  • Lobbyen bij verschillende overheden voor een consistent beleid gericht is op verduurzaming en koplopers ondersteunt
  • Opgedane kennis en ervaring onderling uitwisselen
  • Gevraagd en ongevraagd advies en/of reacties in nieuwsbladen en op sociale media
  • Verbinding tot stand brengen met consumenten
  • Actieve bijdrage aan het (agrarische) onderwijs voor een nieuwe richting

We zijn geenszins van plan om zelf het wiel uit te gaan vinden. We werken samen met alle partijen die bij kunnen dragen aan onze doelstelling om te komen tot een nieuw en houdbaar voedselsysteem.

Een Caring Farmer neemt nu actie voor een betere wereld: voor mens en dier!