Samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw

Terugblik Caring Farmers dag

Op dinsdag 21 juni kwamen we samen met een groep pionierende boeren die zich dagelijks inzet om voedsel te produceren terwijl ze juist met de natuur mee opereren, in plaats van tegen. Binnen een voedselsysteem waarin boer en klant elkaar kennen en respecteren, waar de biodiversiteit jaarlijks toeneemt. Waarbij dieren meehelpen de kringloop te sluiten, buiten lopen en hun natuurlijke, soorteigen gedrag kunnen vertonen. 

De Caring Community

Steeds meer boeren willen natuurinclusieve kringlooplandbouw. Maar boeren kunnen dat niet alleen. Sluit je aan, want hoe meer medestanders, hoe sneller de transitie. Klik op de kaart om verkooppunten te vinden van Caring Farmers in jouw buurt. 

Farmers op de kaart

Farmers aan ’t woord

Partners

Het laatste nieuws

Caring Farmers wachten beleid niet af, maar gaan gewoon aan de slag. Lees hier ons laatste nieuws, schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op social media.

IMG_6338

Groenboerenplan aangeboden aan ministers Staghouwer en Van der Wal.

Vandaag wordt namens duizenden biologische-, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren een tien-punten-plan overhandigd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer, en de minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. Gezamenlijk pleiten de ondertekenaars voor een integrale lange termijn visie voor de landbouw, waarbij ook aan de andere urgente dossiers voor klimaat, bodem- en waterkwaliteit wordt gewerkt. Het Groenboerenplan wil perspectief bieden voor alle boeren die willen meebewegen naar een toekomstbestendige landbouw.
WhatsApp Image 2022-06-22 at 1.02.34 PM

Visie op voedsel of #boerenprotest?

In plaats van het enkel over stikstof te hebben, zouden we het als maatschappij moeten hebben over wat voor voedselsysteem we willen bouwen. Dat betoogt Caring Farmers voorzitter Ruud Zanders bij Humberto Tan.
IMG_6337

We, farmers, ask for a greener Green Deal

A message to all people in charge who have been intimidated by angry farmers, please know this: there are many farmers out there who urge you to take the right decision. Tens of thousands of small ánd large scale food producers urge you to protect the planet, to restore biodiversity and to let us go on with what we do best: produce healthy chemical-free food.

Thema's

Onze belangrijkste thema’s zijn dierenwelzijn verbeteren, biodiversiteit herstellen en de kringlopen sluiten door de ketens korter te maken.

Dierenwelzijn

Natuur

Over Caring Farmers

Caring Farmers is er voor alle boeren die stappen zetten naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Voor boeren die al kringlooplandbouw bedrijven, of die net de eerste stappen in die richting maken. We streven naar een landbouw die opereert op zo’n klein mogelijke schaal, binnen de grenzen van de natuur en met respect voor dieren en mensen.

Caring Farmers verbindt boeren met gelijkgestemde burgers, wetenschappers en andere caring partners. Niet beleid afwachten, maar gewoon samen aan de slag, is wat Caring Farmers typeert.