Samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw

21 juni 2022 - Caring Farmers dag

Op dinsdag 21 juni komen we samen met een groep pionierende boeren die zich dagelijks inzet om voedsel te produceren terwijl ze juist met de natuur mee opereren, in plaats van tegen. Binnen een voedselsysteem waarin boer en klant elkaar kennen en respecteren, waar de biodiversiteit jaarlijks toeneemt. Waarbij dieren meehelpen de kringloop te sluiten, buiten lopen en hun natuurlijke, soorteigen gedrag kunnen vertonen. 

De Caring Community

Steeds meer boeren willen natuurinclusieve kringlooplandbouw. Maar boeren kunnen dat niet alleen. Sluit je aan, want hoe meer medestanders, hoe sneller de transitie. Klik op de kaart om verkooppunten te vinden van Caring Farmers in jouw buurt. 

Farmers op de kaart

Farmers aan ’t woord

Partners

Het laatste nieuws

Caring Farmers wachten beleid niet af, maar gaan gewoon aan de slag. Lees hier ons laatste nieuws, schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op social media.

kees varken

Farm Animal Memorial Day

om de pijn te herdenken van de vele massale ruimingen van dieren. Help je mee door een witte roos te haken?
Foodcamps eventbrite header

Wijkfoodcamp in Holtenbroek, Zwolle

Op 8 juni gaan we weer foodcampen in Zwolle, ditmaal voor de wijk Holtenbroek.
4aprilkoken

Foodcamp voor jongeren bij Caring Farmers CSA Middenland en Landlust onderstreept belang boer-burger binding

Thema's

Onze belangrijkste thema’s zijn dierenwelzijn verbeteren, biodiversiteit herstellen en de kringlopen sluiten door de ketens korter te maken.

Dierenwelzijn

Natuur

Over Caring Farmers

Caring Farmers is er voor alle boeren die stappen zetten naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Voor boeren die al kringlooplandbouw bedrijven, of die net de eerste stappen in die richting maken. We streven naar een landbouw die opereert op zo’n klein mogelijke schaal, binnen de grenzen van de natuur en met respect voor dieren en mensen.

Caring Farmers verbindt boeren met gelijkgestemde burgers, wetenschappers en andere caring partners. Niet beleid afwachten, maar gewoon samen aan de slag, is wat Caring Farmers typeert.