Samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw

Het laatste nieuws

Caring Farmers wachten beleid niet af, maar gaan gewoon aan de slag. Lees hier ons laatste nieuws, schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op social media.

FD natuurbeschermers

Boeren voor de natuur

Caring Farmers maken zich zorgen over het plan 'Stikstofversnelling' van enkele natuurorganisaties, LTO Nederland en Bouwend Nederland. Dit plan doet te weinig om de natuur te beschermen. Bovendien hebben wij als boeren baat bij een plan dat aan de wet voldoet. Natuurbeschermers moeten hun rug recht houden: we moeten niet doen wat ‘haalbaar’ is, maar doen wat nodig is, schrijven diverse boeren van het collectief Caring Farmers in hun opiniebijdrage in het Financieel Dagblad
Caring Congres

9 oktober: Caring Congres

Vorig jaar moesten Caring Farmers en Caring Vets het Caring Congres over dierenwelzijn afblazen, maar we gaan in de herkansing! Het thema is relevanter dan ooit, want nog steeds wordt de wereld keihard tot nadenken gedwongen over de consequenties van onze omgang met de natuur en dieren. Een veranderend landschap, letterlijk en figuurlijk; zoönosen, klimaatverandering, stikstofcrisis, afname van biodiversiteit… hoe gaan we nu en in de toekomst om met dieren?
IMG_2742

EEN HARTENKREET AAN DE FORMATEUR

Bij deze een hartekreet vanuit boeren om bij de formatie en het vormen van een nieuw regeerakkoord, de transitie naar een duurzame landbouw als hoogste prioriteit mee te nemen. Waar regelmatig gepleit wordt voor terughoudendheid, pleiten wij voor volle vaart vooruit en nog belangrijker voor duidelijkheid en een ambitieuze lange termijnvisie.

De Caring Community

Steeds meer boeren willen natuurinclusieve kringlooplandbouw. Maar boeren kunnen dat niet alleen. Sluit je aan, want hoe meer medestanders, hoe sneller de transitie.

Farmers op de kaart

Farmers aan ’t woord

Partners

Thema's

Onze belangrijkste thema’s zijn dierenwelzijn verbeteren, biodiversiteit herstellen en de kringlopen sluiten door de ketens korter te maken.

Dierenwelzijn

Natuur

Over Caring Farmers

Caring Farmers is er voor alle boeren die stappen zetten naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Voor boeren die al kringlooplandbouw bedrijven, of die net de eerste stappen in die richting maken. We streven naar een landbouw die opereert op zo’n klein mogelijke schaal, binnen de grenzen van de natuur en met respect voor dieren en mensen.

Caring Farmers verbindt boeren met gelijkgestemde burgers, wetenschappers en andere caring partners. Niet beleid afwachten, maar gewoon samen aan de slag, is wat Caring Farmers typeert.