Samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw

De Caring Community

Steeds meer boeren willen natuurinclusieve kringlooplandbouw. Maar boeren kunnen dat niet alleen. Sluit je aan, want hoe meer medestanders, hoe sneller de transitie. Klik op de kaart om verkooppunten te vinden van Caring Farmers in jouw buurt. 

Farmers op de kaart

Farmers aan ’t woord

Caring consument

Wij zijn de caring farmers

Onze belangrijkste thema’s zijn dierenwelzijn verbeteren, biodiversiteit herstellen en de kringlopen sluiten door de ketens korter te maken. Per thema voeren we campagnes uit, organiseren concrete projecten en geven gevraagd en ongevraagd advies in het publieke en politieke debat. We bouwen een brede beweging met de Caring Movement en het Groenboerenplan

Het laatste nieuws

Caring Farmers wachten beleid niet af, maar gaan gewoon aan de slag. Lees hier ons laatste nieuws, schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op social media.

opinie artikel Trouw 14-2

Het groene antwoord op de boerenwanhoop

Lees nu het opinie artikel dat vandaag in Trouw wordt gepubliceerd.
david-en-kees

Twee nieuwe bestuursleden en een nieuw Raad van Advies lid

Stichting Caring Farmers verwelkomt 1 nieuw lid bij de Raad van Advies en twee nieuwe bestuursleden.
biobeurs

Dierwaardigheid op de Biobeurs

Alle partijen van het Convenant Dierwaardige Veehouderij onderschreven deze zin: “De enige toekomstbestendige veehouderij is een dierwaardige veehouderij”. Ook onderschreven zij zes principes waar een dierwaardige veehouderij aan moet voldoen zodat de dieren een positief welzijn kunnen ervaren. Maar hoe vertaal je dat naar de praktijk, en wat is er nodig om de transitie in te zetten. Wat betekent dat voor (biologische) veehouders? Dat was de insteek van een sessie op het hoofdpodium 18 januari bij de Biobeurs in Den Bosch.

Projecten

Onze belangrijkste thema’s zijn dierenwelzijn verbeteren, biodiversiteit herstellen en de kringlopen sluiten door de ketens korter te maken. Op deze thema’s voeren we projecten uit, zoals Kalf-bij-Koe, Meer Bomen Nu, onze activiteiten omtrent de Wet Dieren en nog veel meer.

Meer Bomen Nu

Meer Bomen nu heeft al 1.6 miljoen boompjes verplant in 3 winters tijd. Elke boom maakt jaarlijks zaailingen. Velen hiervan overleven het niet. De kansarme boompjes worden in de winter, als bomen in rust staan, uitgeschept en weggeven om elders te worden geplant. Zodra deze bomen en struiken zich weer voortplanten en verspreiden, kunnen daarvan de kansarme zaailingen ook worden verplant. Zo worden er geen gezonde boompjes en struikjes meer gemaaid of versnipperd. “Circulaire” bomen dus. Er gaat niets verloren en dat heeft veel voordelen.

Biodiversiteit op je bord

Chefs, restaurants en cateraars kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en herstel van biodiversiteit. Dat kan door ‘biodiversiteitvriendelijke’ producten op de menukaart te zetten en daarover met gasten te communiceren.

Kalf-bij-de-koe

Kalfjes bij de koe, diep in ons hart weten we allemaal dat het zo hoort. Toch hebben we de boeren de afgelopen decennia gevraagd om zo veel mogelijk, voor een zo laag mogelijke prijs te produceren. Met als resultaat dat bijna geen melkveehouder kalfjes bij de koe houdt. En dat de kennis eromheen is verdwenen.

Koplopersplan Dierwaardige Veehouderij

De Wet Dieren gaat 1 juli 2024 in. De kern van deze wet houdt in dat het natuurlijke gedrag van dieren centraal moet komen te staan in de veehouderij. Een grote opgave voor de hele maatschappij.

Zaadvaste Zaden

Verreweg de meeste zaden die Nederlandse boeren gebruiken, worden geleverd door een zadenleverancier. Deze zaden zijn genetisch identiek en gepatenteerd, waardoor je de zaden het volgende jaar niet opnieuw kunt gebruiken.

Onze thema's

Onze belangrijkste thema’s zijn dierenwelzijn verbeteren, biodiversiteit herstellen en de kringlopen sluiten door de ketens korter te maken. Op deze thema’s voeren we projecten uit, zoals Kalf-bij-Koe, Meer Bomen Nu, onze activiteiten omtrent de Wet Dieren en nog veel meer.

Dierenwelzijn

Natuur

Over Caring Farmers

Caring Farmers is er voor alle boeren die stappen zetten naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Voor boeren die al kringlooplandbouw bedrijven, of die net de eerste stappen in die richting maken. We streven naar een landbouw die opereert op zo’n klein mogelijke schaal, binnen de grenzen van de natuur en met respect voor dieren en mensen.

Caring Farmers verbindt boeren met gelijkgestemde burgers, wetenschappers en andere caring partners. Niet beleid afwachten, maar gewoon samen aan de slag, is wat Caring Farmers typeert.