Agenda

1 juni: Webinar Pure Graze

Op 1 juni van 20.00-21.00 organiseren we een webinar met Pure Graze. 

Pure Graze zal daarbij uitweiden over kruidenrijk grasland en dan met name over hun ‘Saladebuffet’. Dat is een graslandmengsel die de veehouder de mogelijkheid biedt om de droge stof productie per hectare te verhogen, zonder gebruik van kunstmest. Saladebuffetten bieden daarbij een bloeiende habitat voor insecten van mei tot november.

Lees hier meer over Pure Graze. Aanmelden voor de webinar kan via info@caringfarmers.nl. De zoomlink wordt dan per mail verstuurd. 

Themabijeenkomsten

Caring Farmers organiseert kleinschalige themabijeenkomsten waar boeren van elkaar kunnen leren. Hieronder het programma. Ivm corona beperken we ons nu tot enkel boeren en maximaal 10 per bijeenkomst. Alle bijeenkomsten zijn van 11.00-13.30 inclusief lunch. Boeren kunnen zich voor onderstaande bijeenkomsten opgeven via info@caringfarmers.nl.

  • 22 mei 2021 – Wil je fossiele brandstoffen besparen, kom dan in Horssen kijken naar de mobiele en uitklapbare zonneinstallatie van Agriper waarmee je je elektrische waterpomp, sproeihaspel of een sproeiboom kunt bedienen met zonne-energie. Deze innovatie staat in de startblokken om in productie te gaan. Als Caring Farmers zijn we daar graag als eerste bij!
  • 24 juni 2021 – Hoe werkt het bij Herenboeren? Ga kijken bij een herenboerderij en ga in gesprek met de boer: hoe is het om met zoveel burgers samen een boerderij te runnen. Vast leuk, maar er zijn vast nadelen. Wat moet je ervoor kunnen?
  • 5 november 2020Jan Dirk vd Voort, Remeker, Lunteren. Kalfjes bij de koe houden, bij Remeker blijven de kalfjes 3 maanden bij de koe. Lees hier het verslag terug.
  • 26 november 2020Wytze Nauta, Soest.  Starten met een kipcaravan, hoe werkt dat. Alle vragen over kippenrassen, verzorging en technische vragen over caravans kan je hier kwijt. Lees hier het verslag terug.         

  

Nog in te plannen:

  • Jan Overesch, Raalte. Niet kerende grondbewerking op zandgrond. NKG gaat met vallen en opstaan. Hij neemt je graag mee door zijn reis en leert ook graag van jou.
  • People’s Farm, Marcel Jacobs, Maasbree. Directe verkoop aan de consument, bij People’s Farm doen ze dit nu een aantal jaar. Hoe begin je en wat komt er op je af?
  • Kees Scheepens, Oirschot. Alles wat je wilt weten over varkenswelzijn, leer je van de varkensfluisteraar. Hij vertelt ook graag over zijn plannen voor een innovatieve stal.
  • Tom Keuper, Raesfeltstede, Megchelen. Kruidenrijk grasland is beter voor biodiversiteit, bodem en klimaat en de koe vindt het lekker. Maar het is wel wennen. Hoe begin je ermee, do’s en dont’s leer je van elkaar en van Tom Keuper.

Livecast bij Pakhuis de Zwijger

Door de stikstof-, klimaat- en biodiversiteitscrisis wordt er in aanloop van de verkiezingen veel gesproken over de landbouw. Naast effecten op milieu en klimaat heeft de landbouw ook direct en indirect effect op onze gezondheid. De sector levert ons voedsel, maar kan ook bijdragen aan gezondheidsproblemen als gevolg van fijnstof, zoöonsen en landbouwgif. Caring Farmers stelt gezondheidswoordvoerders de vraag: waarom zet het ministerie van VWS niet meer in op kringlooplandbouw? Hebben we een minister van Voedsel nodig?

Kijk en praat mee op 3 maart om 20.30.

Aanmelden en de livestream volgen kan via deze link.

21 augustus: Caring Farmers boerenbijeenkomst in Weesp

Op 21 augustus 2020 kwamen 40 caring farmers bijeen bij de Groene Griffioen in Weesp om gezamenlijk te sparren hoe we onze doelen gaan bereiken. Er wordt gesproken over financien, communicatie en hoe we van elkaar gaan leren. Daarnaast praten we met de Dierenbescherming over het verbeteren van dierenwelzijn en laten we ons inspireren door Jaap Korteweg en Those Vegan Cowboys. Lees een verslag terug in de nieuwsbrief.

22 juli: Dag van de Kringlooplandbouw

Terwijl Farmers Defence Force heel Nederland oproept om een dagje thuis te blijven en ‘zo stikstofuitstoot te besparen’, doen de Caring Farmers iets anders: zij vragen 22 juli alle aandacht voor nieuwe landbouw(ers)! Lees meer: https://caringfarmers.nl/22-juli-dag-van-de-kringlooplandbouw/

24 juni: kennisuitwisseling plantaardige mest

‘Als de veestapel kleiner wordt, krijgen we een tekort aan mest’, is een veelgehoord argument. Maar is dat wel zo? Joost van Strien uit de Noordoostpolder gebruikt al jaren geen dierlijke mest meer op zijn bedrijf. Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Dat bespreken we 24 juni om 11 uur aan de keukentafel van Joost. Wij zorgen voor de koffie en de lunch. Vanwege corona is deze bijeenkomst enkel voor boeren en houden we het aantal onder de tien. Geef je op via hanneke@caringfarmers.nl

Flevo Campus trapt de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021
af op deze avond, waarin we met veranderingsgezinde politici en
voedseldenkers in gesprek gaan over de toekomst van voedsel en landbouw.
Met oprichter Caring Farmers Ruud Zanders.

https://dezwijger.nl/programma/wat-je-eet-dat-deert

Covid19 is niet het eerste virus dat van dier op mens overspringt. Moeten we de omgang met dieren veranderen om een nieuwe pandemie te voorkomen? Met caring farmer & caring vet Kees Scheepens, caring scientist en hoogleraar pathologie Thijs Kuiken en meer. Vanaf half 9. Kijk en praat je mee?
https://dezwijger.nl/programma/mensen-dieren-en-virussen

Steun jij kringlooplandbouw?

De transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw doen we samen. Sluit jij je aan? Je aansluiten kan als boer, partner (ketenpartner, NGO, winkel, wetenschapper) en consument.