Agenda

Caring Congres 2020 - UITGESTELD

Helaas. Wederom hebben wij na veel beraad besloten om het Caring Congres uit te stellen. Hiervoor zijn drie redenen die alle drie terug te leiden zijn tot de coronacrisis: het toenemende aantal besmettingen in Nederland, de afwezigheid van Frans de Waal die door corona niet naar Nederland kan afreizen en het achterblijven van de kaartverkoop door corona.
 
Dit prachtprogramma met vier inspirerende sprekers – Frans de Waal, Roos Vonk, Thijs Kuiken en Imke de Boer – willen wij goed neerzetten, en dus niet met een halve zaal of enkel online, vandaar dat wij het Caring Congres uitstellen tot 2021. Omdat het onderwerp dierenwelzijn door het verzetten van het Caring Congres niet minder actueel en urgent wordt, kijken wij of we tussentijds een ander programma kunnen neerzetten met de sprekers. Meer informatie volgt.  Alle deelnemers krijgen hun geld teruggestort en worden op de hoogte gehouden van het nieuwe programma.

Lees meer op: https://www.caringcongres.nl

21 augustus: Caring Farmers boerenbijeenkomst in Weesp

Op 21 augustus kwamen 40 caring farmers bijeen bij de Groene Griffioen in Weesp om gezamenlijk te sparren hoe we onze doelen gaan bereiken. Er wordt gesproken over financien, communicatie en hoe we van elkaar gaan leren. Daarnaast praten we met de Dierenbescherming over het verbeteren van dierenwelzijn en laten we ons inspireren door Jaap Korteweg en Those Vegan Cowboys. Lees een verslag terug in de nieuwsbrief.

22 juli: Dag van de Kringlooplandbouw

Terwijl Farmers Defence Force heel Nederland oproept om een dagje thuis te blijven en ‘zo stikstofuitstoot te besparen’, doen de Caring Farmers iets anders: zij vragen 22 juli alle aandacht voor nieuwe landbouw(ers)! Lees meer: https://caringfarmers.nl/22-juli-dag-van-de-kringlooplandbouw/

24 juni: kennisuitwisseling plantaardige mest

‘Als de veestapel kleiner wordt, krijgen we een tekort aan mest’, is een veelgehoord argument. Maar is dat wel zo? Joost van Strien uit de Noordoostpolder gebruikt al jaren geen dierlijke mest meer op zijn bedrijf. Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Dat bespreken we 24 juni om 11 uur aan de keukentafel van Joost. Wij zorgen voor de koffie en de lunch. Vanwege corona is deze bijeenkomst enkel voor boeren en houden we het aantal onder de tien. Geef je op via hanneke@caringfarmers.nl

Flevo Campus trapt de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021
af op deze avond, waarin we met veranderingsgezinde politici en
voedseldenkers in gesprek gaan over de toekomst van voedsel en landbouw.
Met oprichter Caring Farmers Ruud Zanders.

https://dezwijger.nl/programma/wat-je-eet-dat-deert

Covid19 is niet het eerste virus dat van dier op mens overspringt. Moeten we de omgang met dieren veranderen om een nieuwe pandemie te voorkomen? Met caring farmer & caring vet Kees Scheepens, caring scientist en hoogleraar pathologie Thijs Kuiken en meer. Vanaf half 9. Kijk en praat je mee?
https://dezwijger.nl/programma/mensen-dieren-en-virussen