Nieuws

Het laatste nieuws

gesprek remkes

Terugblik op gesprek met Remkes

Ook wij als Stichting Caring Farmers waren uitgenodigd voor het gesprek tussen (boeren) organisaties en het kabinet met als gespreksleider Johan Remkes. Na het gesprek hebben we bewust even gewacht met het geven van een reactie. Eerst kijken wat er gebeurt en niet reageren vanuit pure en hoge emoties. Nu na een aantal dagen kijken ook wij terug op hét gesprek.
stikstofbindende landbouw

Natuurbuurderij, dé oplossing voor de melkveehouderij rondom natuurgebieden

De oplossing voor melkveehouderijen rondom natuurgebieden is: extensiveren, natuurinclusief en regeneratief worden. Drie boeren werkten een plan uit, presenteerde dit bij Renze op tv en stuurden onderstaande brief naar LNV. Lees meer over de Natuurbuurderij:
alex-3-aug

Stalaanpassingen om kalf bij de koe te houden

Wat heb je nodig om kalveren bij de koe te houden? Van Hall Larenstein studente Aleksandra deed onderzoek in opdracht van Caring Farmers en presenteerde haar bevindingen aan boeren, ministerie, NGO's en andere geïnteresseerden.
Capture

GroenBoerenPlan enthousiast ontvangen, nu verder met provincies

Over de enthousiaste reacties op het GroenBoerenPlan, het gesprek met minister Staghouwer en vervolggesprekken met provincies.
IMG_6338

Groenboerenplan aangeboden aan ministers Staghouwer en Van der Wal.

Vandaag wordt namens duizenden biologische-, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren een tien-punten-plan overhandigd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer, en de minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. Gezamenlijk pleiten de ondertekenaars voor een integrale lange termijn visie voor de landbouw, waarbij ook aan de andere urgente dossiers voor klimaat, bodem- en waterkwaliteit wordt gewerkt. Het Groenboerenplan wil perspectief bieden voor alle boeren die willen meebewegen naar een toekomstbestendige landbouw.
WhatsApp Image 2022-06-22 at 1.02.34 PM

Visie op voedsel of #boerenprotest?

In plaats van het enkel over stikstof te hebben, zouden we het als maatschappij moeten hebben over wat voor voedselsysteem we willen bouwen. Dat betoogt Caring Farmers voorzitter Ruud Zanders bij Humberto Tan.
IMG_6337

We, farmers, ask for a greener Green Deal

A message to all people in charge who have been intimidated by angry farmers, please know this: there are many farmers out there who urge you to take the right decision. Tens of thousands of small ánd large scale food producers urge you to protect the planet, to restore biodiversity and to let us go on with what we do best: produce healthy chemical-free food.
th

Communiceren met Dieren

In de Taalwetenschappen is steeds meer bekend over communicatie van dieren, maar deze wetenschap bereikt nog nauwelijks de veehouderij. Ook boeren weten heel veel. Maar de ene boer weet meer dan de ander en de een weet andere dingen dan de ander. Als Caring Farmers willen deze informatie bundelen en samen leren, met als uitgangspunt dat wetenschappelijke kennis gelijk staat aan praktijkkennis. En al deze kennis nemen we graag mee in de opmars naar een Dierwaardige Veehouderij.
154493597_1682907865224689_8444987681423228235_n

WIE MOET AAN TAFEL BIJ CONVENANT DIERWAARDIGE VEEHOUDERIJ

Een oproep aan minister Staghouwer, Zet alstublieft vooruitstrevende en dierwaardige mensen aan tafel voor het Convenant Dierwaardige Veehouderij. Namens 23 dieren- en landbouworganisaties.
kalfjes-bij-de-koe-header

Alle koeien in de wei, óók op 30 mei

De gehele maatschappij wil koeien méér in de wei: van LNV tot LTO tot burger. Hoe meer weide uren hoe beter voor natuur, klimaat en dier. Bij sommige boeren heerst het idee dat vanuit de stikstofproblematiek de koeien niet meer in de wei zouden mogen, Niets is minder waar. Uiteindelijk zal de PAS-rechtszaak leiden tot meer weide uren per bedrijf en per koe. En dat vinden Caring Farmers goed nieuws.
kees varken

Farm Animal Memorial Day

om de pijn te herdenken van de vele massale ruimingen van dieren. Help je mee door een witte roos te haken?
no-thumb

Wijkfoodcamp 8 juni bij de straatboer groot succes!

Op 8 juni gaan we weer foodcampen in Zwolle, ditmaal voor de wijk Holtenbroek.

Steun jij kringlooplandbouw?

De transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw doen we samen. Sluit jij je aan? Je aansluiten kan als boer, partner (ketenpartner, NGO, winkel, wetenschapper) en consument.