Steun kringlooplandbouw

Help je mee?

Jarenlang werd het publieke debat over de landbouw gedomineerd door de gangbare intensieve landbouw. Als Caring Farmers laten we een ander geluid horen. Het geluid van vooruitstrevende boeren die juist sneller willen verduurzamen richting natuurinclusieve kringlooplandbouw. 

De landbouwtransitie kunnen boeren niet alleen, want dat is een opgave voor ons allemaal: boeren, burgers, wetenschap, NGO’s en overheid. We kunnen het als stichting niet zonder uw hulp. Sluit u aan en helpt u mee met een gift? 

Donatieformulier

We doen zowel voor boeren als voor onze partners – consumenten, NGO’s, wetenschappers en ketenpartners – een donatiesuggestie. Maar uiteraard kunt u zelf kiezen welk bedrag u wilt doneren.