Thema's

Werken aan onze doelen

De Caring Farmers wachten niet af, maar gaan aan de slag. Voor een betere wereld voor mens en dier, bekijk hier onze actuele projecten. 

Onze belangrijkste thema’s zijn dierenwelzijn verbeteren, biodiversiteit herstellen en de kringlopen sluiten door de ketens korter te maken.

Kringloop

Kringloop

Zowel de corona- als de klimaatcrisis laten ons zien, hoe belangrijk het is om voedselkilometers te verminderen. Hoe korter de ketens, hoe minder kans op de verspreiding van (dier)ziektes en hoe minder fossiele brandstoffen er nodig zijn.

Rerooting the Dutch Food system – from more to better

Hoe ziet een regeneratief en gezond voedselsysteem in 2050 eruit? Dat was de uitdaging voor de deelnemers van de Food Systems Vision Prize, uitgeschreven door de Rockefeller Foundation. Een team van boeren, vertegenwoordigers van milieu- en landbouworganisaties en wetenshappers van Wageningen Universiteit, geleid door Imke de Boer (hoogleraar Dierlijke Productiesystemen) en Evelien de Olde (Onderzoeker Dierlijke Productiesystemen) presenteren hier hun voedselvisie voor Nederland, evenals de veranderingen die nodig zijn om daar te komen. Caring Farmers baseert haar doelen op deze visie.

Natuur

Natuur

Een landbouw waar de biodiversiteit ieder jaar toeneemt, dat is wat we willen. Ieder jaar meer vogels, insecten, wormen. Iedere boer kan aanhaken, ongeacht de huidige status van zijn/haar land, en starten met de weg naar natuurinclusief.

Levende Zaadbank

Verreweg de meeste zaden die Nederlandse boeren gebruiken, worden geleverd door een zadenleverancier. Deze zaden zijn genetisch identiek en gepatenteerd, waardoor je de zaden het volgende jaar niet opnieuw kunt gebruiken. Stichting Zaadgoed, De Zaderij en Caring Farmers gaan zich samen inzetten voor een levende zaadbank voor meer biodiversiteit in de landbouw én op je bord.

Meer Bomen Nu

Ieder plantseizoen planten we honderdduizenden bomen in Nederland. Samen met duizenden vrijwilligers en vele organisaties. Zo laten we samen de wereld mooier achter voor de volgende generaties.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dieren zijn intelligente wezens zijn met emoties en gevoelens. We gaan uit van de behoeften van de dieren en handelen daarnaar.

Kalfjes bij de koe

Kalfjes bij de koe, diep in ons hart weten we allemaal dat het zo hoort. Toch hebben we de boeren de afgelopen decennia gevraagd om zo veel mogelijk, voor een zo laag mogelijke prijs te produceren. Met als resultaat dat bijna geen melkveehouder kalfjes bij de koe houdt. En dat de kennis eromheen is verdwenen.

Wet dieren

De Wet Dieren gaat 1 juli 2024 in. De kern van deze wet houdt in dat het natuurlijke gedrag van dieren centraal moet komen te staan in de veehouderij. Een grote opgave voor de hele maatschappij.

Steun jij kringlooplandbouw?

De transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw doen we samen. Sluit jij je aan? Je aansluiten kan als boer, partner (ketenpartner, NGO, winkel, wetenschapper) en consument. 

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl