Thema's

Werken aan onze doelen

De Caring Farmers wachten niet af, maar gaan aan de slag. Voor een betere wereld voor mens en dier, bekijk hier onze actuele projecten. 

Onze belangrijkste thema’s zijn dierenwelzijn verbeteren, biodiversiteit herstellen en de kringlopen sluiten door de ketens korter te maken.

broccoli

Kringloop

Zowel de corona- als de klimaatcrisis laten ons zien, hoe belangrijk het is om voedselkilometers te verminderen. Hoe korter de ketens, hoe minder kans op de verspreiding van (dier)ziektes en hoe minder fossiele brandstoffen er nodig zijn.
header2

Natuur

Een landbouw waar de biodiversiteit ieder jaar toeneemt, dat is wat we willen. Ieder jaar meer vogels, insecten, wormen. Iedere boer kan aanhaken, ongeacht de huidige status van zijn/haar land, en starten met de weg naar natuurinclusief.
varkens2

Dierenwelzijn

Dieren zijn intelligente wezens zijn met emoties en gevoelens. We gaan uit van de behoeften van de dieren en handelen daarnaar.

Steun jij kringlooplandbouw?

De transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw doen we samen. Sluit jij je aan? Je aansluiten kan als boer, partner (ketenpartner, NGO, winkel, wetenschapper) en consument. 

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl