Wat doen we?

Caring Farmers behartigen de belangen van een volhoudbaar voedselsysteem, met oog voor nu en de nieuwe generaties. 

We nemen het boerenperspectief als uitgangspunt, want de boer is de basis van dit systeem en daarom zijn we Caring Farmers. We dragen zorg voor ons voedsel, we dragen dus zorg voor onze voedselmakers.

Onze definitie van een volhoudbaar voedselsysteem = in dit systeem gebruiken we niet meer grondstoffen voor voedsel dan wat de natuur ons kan bieden, in dit systeem eet de mens wat goed voor hem/haar is en is de relatie tussen voedselproducent en alle betrokkenen erom heen hersteld. Zie daarvoor ReRoot our Dutch Food System van Imke de Boer

We zijn er voor alle boeren die op weg zijn naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Voor boeren die al kringlooplandbouw bedrijven, of die de eerste stappen in die richting maken. 

Caring Farmers is een stichting die tot doel heeft om de aangesloten Caring Farmers te verbinden met elkaar en met Caring Vets, Caring Doctors, consumenten, ketenpartners, wetenschappers en NGO’s zodat we samen sneller komen tot een volhoudbaar voedselsysteem.

Om daar te komen vergt een transitie, een hele andere werk- en denkwijze. Boeren kunnen hier niet alleen komen. Hoe we er precies gaan komen, weten we zelf ook nog niet precies. En we zijn niet van plan om zelf het wiel uit te gaan vinden. We werken samen met alle partijen die bij kunnen dragen aan onze doelstelling om te komen tot een nieuw en volhoudbaar voedselsysteem.

Onze activiteiten

Tweemaal per jaar een landelijk congres:

 • Caring Congres met Caring Doctors en Caring Vets over gezondheid vna de planeet, dierenwelzijn en de rol van dieren en breder
  • Caring Farmers dag: voor alle aangesloten Caring Farmers en Caring partners

Praktisch samen aan de slag (zie ook thema’s)

  • We gaan actief aan de slag. Zo plantten we tussen ’20 en ’24 al 500.000 bomen en struiken op en rond het boerenerf voor meer biodiversiteit en CO2 opslag.

Opgedane kennis en ervaring onderling uitwisselen ten behoeve van de doelstelling.

   • We organiseren boerenbijeenkomsten waar iedereen van elkaar kan leren.
   • Onderwerpen hierbij zijn o.a. terugdringen van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, NKG, dierenwelzijn, bodembiologie, biodiversiteit, korte ketens, verdienmodellen.
 • Lobbyen bij verschillende overheden voor een consistent beleid wat gericht is op verduurzaming en dat koplopers ondersteunt.
 • Verbinding tot stand brengen met caring consumenten en caring ketenpartners met tot doelstelling om de ketens korter te maken.
 • Actieve bijdrage aan het (agrarische) onderwijs voor een nieuwe richting.
 • We laten zien dat het anders kan, en geven gevraagd en ongevraagd advies en/of reacties in nieuwsbladen en op sociale media.
Een Caring Farmer neemt nu actie voor een betere wereld: voor natuur, mens en dier!

Steun jij kringlooplandbouw?

De transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw doen we samen. Sluit jij je aan? Je aansluiten kan als boer, partner (ketenpartner, NGO, winkel, wetenschapper) en consument. 

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl