Wat doen we?

Caring Farmers is de nieuwe boerenbelangenbehartiger voor alle boeren die op weg zijn naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Voor boeren die al kringlooplandbouw bedrijven, of die de eerste stappen in die richting maken.

Caring Farmers is een stichting die tot doel heeft om de aangesloten Caring Farmers te verbinden met elkaar en met caring vets, consumenten, ketenpartners, wetenschappers en NGO’s zodat we samen sneller komen tot natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Wat is dat dan precies? We doen een poging tot een definitie en die luidt als volgt.

‘Onze voedselvoorziening moet sociaal en ecologisch zo efficiënt mogelijk zijn waarbij we zoveel mogelijk monden kunnen voeden met zo min mogelijk input van gronden en grondstoffen, geen input van buitenaf én waarbij er geen negatieve tot bij voorkeur een positieve impact op biodiversiteit, natuur, klimaat en het dier mag zijn.’

Om daar te komen vergt grote stappen en een hele andere werk- en denkwijze. Boeren kunnen hier niet alleen komen. Hoe we er precies gaan komen, weten we zelf ook nog niet precies. En we zijn geenszins van plan om zelf het wiel uit te gaan vinden. We werken samen met alle partijen die bij kunnen dragen aan onze doelstelling om te komen tot een nieuw en houdbaar voedselsysteem.

Onze activiteiten

 • Tweemaal per jaar een landelijk congres:
  • Caring Congres met Caring Vets over dierenwelzijn en de rol van dieren
  • Caring Farmers Avond: voor alle caring farmers en caring partners
 • Praktisch samen aan de slag:
  • We gaan actief aan de slag met onze doelstelling. Zo plantten we begin 2020 50.000 bomen op en rond het boerenerf voor meer biodiversiteit en CO2 opslag.
  • In plantseizoen 2020/2021 planten we 200.000 bomen en struiken.
 • Opgedane kennis en ervaring onderling uitwisselen ten behoeve van de doelstelling.
  • We organiseren boerenbijeenkomsten waar iedereen van elkaar kan leren.
  • Onderwerpen hierbij zijn o.a. terugdringen van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, NKG, dierenwelzijn, bodembiologie, biodiversiteit, korte ketens, verdienmodellen.
 • Lobbyen bij verschillende overheden voor een consistent beleid wat gericht is op verduurzaming en dat koplopers ondersteunt.
 • Verbinding tot stand brengen met caring consumenten en caring ketenpartners met tot doelstelling om de ketens korter te maken.
 • Actieve bijdrage aan het (agrarische) onderwijs voor een nieuwe richting.
 • We laten zien dat het anders kan, en geven gevraagd en ongevraagd advies en/of reacties in nieuwsbladen en op sociale media.
Een Caring Farmer neemt nu actie voor een betere wereld: voor mens en dier!

Steun jij kringlooplandbouw?

De transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw doen we samen. Sluit jij je aan? Je aansluiten kan als boer, partner (ketenpartner, NGO, winkel, wetenschapper) en consument.