Caring Sponsoren

Caring sponsoren

Caring Farmers wordt financieel gedragen door de aangesloten boeren en burgers.  Hiervoor zijn we ze zeer erkentelijk.

Maar zonder onderstaande fondsen en projectbijdragen waren we niet zover gekomen. We danken de volgende organisaties voor hun bijdrage aan onze campagnes, bijeenkomsten en activiteiten. 

Voor de campagne Levende Zaadbank kregen we SABE subsidie, en dat is gelieerd aan de EU. 

Veel dank aan het Barth Misset fonds voor het financieren van twee Caring Congressen.

Dank aan het Fund Animal Welfare Projects voor de  bijdrage aan de Kalfjes bij de Koe campagne en onze uren die we in een diervriendelijker Convenant Dierwaardige Veehouderij kunnen stoppen.

Ook danken we Re-Rooting the Dutch Food System voor hun bijdrage aan verschillende projecten zoals de Foodcamps, caring winkelkaart en de bijdragen die ze deden aan projecten van onze boeren zoals Vers aan de Vecht en Moma. 

LNV_Logo_online_ex_pos_nl-e1583414319138

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de samenleertrajecten aan ‘kalfjes bij de koe’ en ‘bomen bij boeren’

Stichting_Urgenda

Ook danken we stichting Urgenda voor het helpen opstarten van de Caring Farmers, en uitlenen van personeel in de eerste twee jaar. 

We danken de Triodos Foundation voor het project ‘bloemen onder bomen’: dankzij dit project konden we boeren helpen aan 6 hectare aan inheemse bloemenzaad om in te zaaien rondom hun nieuwe bomen en struiken voor extra biodiversiteit.