Het ontstaan

Annette Harberink, Ruud Zanders en Geert van der Veer hebben in juli 2019 een eigen ‘uitwerking’ van de Kringloopvisie van minister Schouten aangeboden aan het ministerie. Open dit document hier.

Na opstellen van bovengenoemde document (wat onder tijdsdruk en in 2 dagen) is gebeurd, wilden onze 3 boeren dit nog verder uitwerken en samen gaan kijken hoe tot realisatie over te gaan. De conclusie was al snel ‘dat kunnen we nooit alleen’.

Geert had al gesprekken met diverse organisaties om tot verdere actie over te gaan. Ruud sprak al met Caring Vets om te bekijken of dat idee niet uitgebreid kon worden door verdere samenwerking met boeren. Van daaruit is het idee ontstaan om de Caring Farmers op te richten en iedereen die onze idealen onderschrijft mee te laten doen: boer, consument, wetenschapper, iedereen.

Op 17 juni 2019 heeft minister Schouten het ‘Realisatieplan Visie LNV, Op weg met nieuw perspectief’ aangeboden aan de tweede kamer. Open dit document hier.

Wij vinden het als Caring Farmers lovenswaardig dat de minister een nieuwe visie neerzet en een poging doet om het huidige systeem te veranderen. We zien echter ook dat ze vast zit in het politieke systeem. Vandaar dat we hebben besloten om een open brief op te stellen die voor iedereen beschikbaar is. Lees onze brief hier.

Trouw heeft naar aanleiding van die brief een artikel over ons geschreven. Dit artikel is verschenen op maandag 1 juli. Lees het artikel hier.

De drie Caring Founders

Annette Harberink is de boerin van Keizersrande. Deze Natuurderij boert op een biologisch dynamische wijze. Er zijn 80 melkkoeien op de boerderij aanwezig. Tevens zijn ook waterbeheer en natuurbeheer kernactiviteiten waar Annette zich mee bezig houdt. Stichting de Keizersrande heeft zich ‘ervaring’ en ‘ontmoeting’ ten doel gesteld. Vanuit deze kernwaarden willen zij mensen betrekken bij alle facetten van de Natuurderij Keizersrande. Ervaring en ontmoeting kan op vele manieren met vele doelgroepen en mensen plaatsvinden. Zie www.keizersrande.nl

Ruud Zanders is opgegroeid op een pluimveebedrijf, heeft een erg grootschalig pluimveebedrijf gehad en is de laatste jaren alleen maar op zoek naar de vraag waarom je uberhaupt dierlijke producten zou produceren en consumeren. En als dan het besluit is dat we dieren benutten in het voedselsysteem, hoe kun je dat dan doen op een zo mens-, dier- en milieuvriendelijke manier. Zijn conclusie is dat op een economische wijze diervriendelijk dieren houden ontzettend moeilijk tot vrijwel onmogelijk is. Hij is mede-oprichter en -eigenaar van Kipster. Zie www.kipster.nl

Geert van der Veer verwonderde zich al een hele tijd over het functioneren van het gangbare landbouwmodel en de voedselketen. Hij zag kansen voor een alternatief, duurzaam en eerlijk model voor voedselproductie. Hij vond een aantal gelijkgestemden en partners en verkende en onderzocht de haalbaarheid van een nieuw model. Zo ontstond de herenboerderij. Zie www.herenboeren.nl

Caring famers hebben caring wetenschappers en ketenpartners nodig. En iedereen – of je nou boer, wetenschapper of winkeleigenaar bent – kan caring consument worden.

Steun jij kringlooplandbouw?

De transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw doen we samen. Sluit jij je aan? Je aansluiten kan als boer, partner (ketenpartner, NGO, winkel, wetenschapper) en consument. 

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl