Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Behoud de bioboer

Biohuis vraagt samen met de Groenboerenplan partners -Caring Farmers, Demeter, Federatie Agro-Ecologische boeren en Herenboeren- aan het kabinet om de bioboer en andere koplopers te ontzien bij het piekbelastersaanpak.

Biologische, biodynamische, CSA tuinen en andere kleinschalige en duurzame boerderijen gebruiken geen kunstmest, minder mest en stoten daardoor gemiddeld veel minder stikstof uit.

Toch vreest Biohuis dat zeker 25% van de biologische bedrijven hun voortbestaan niet zeker zijn, omdat zij in de buurt van natuurgebieden liggen.

Deze bedrijven horen bij de landbouw van de toekomst. Biologische en andere duurzame groene boeren houden minder dieren op een hectare en verdienen toch een boterham. Deze bedrijven opdoeken binnen het stikstofbeleid zou haaks staan op de landbouwtransitie die we willen en haaks op twee aangenomen moties in de Tweede Kamer die vragen koploperbedrijven juist te steunen.

We vragen het kabinet om een helder signaal dat bestaande biologische bedrijven en andere bewezen vormen van duurzame landbouw (zonder chemie en kunstmest) met concreet beleid gesteund zullen worden.

Lees hier de gehele brief.