Caring Organizations

Home  /  Caring Community  /  Partners  / 
caringvets

Caring Vets

Arabella Burgers, Voorzitter Caring Vets

“Caring Farmers hebben een écht duurzame en toekomstbestendige visie op onze voedselvoorziening. Waarbij niet alleen wordt samengewerkt met de natuur, -waardoor negatieve effecten op milieu en klimaat tot het absolute minimum worden beperkt-, maar ook wordt voldaan aan de fysiologische en ethologische behoeftes van het (eventueel in te zetten) dier. De houderij wordt aangepast aan het dier in plaats van andersom en dieren worden alleen ingezet om reststromen te verwerken of te grazen op land waar niets anders groeit dan gras. De inzet van dieren wordt tot het minimum beperkt en een transitie van ons consumptiepatroon naar veel minder dierlijk en meer plantaardig eiwit is een duidelijk doel.
Het is een zegen dat er een groep boeren is opgestaan om het andere geluid duidelijk te laten horen. De weg van bulkproductie kent alleen maar verliezers: het is de hoogste tijd om de landbouw fundamenteel te veranderen. De Caring Farmers zetten de eerste stap en wij Caring Vets ondersteunen dit initiatief van harte.”