Caring Organizations

Home  /  Caring Community  /  Partners  / 
compassioninworldfarming

Compassion in World Farming

Geert Laugs, Directeur Compassion in World Farming Nederland

“Bij een Caring Farmer is de doelstelling dat dieren weer echt ‘dier’ kunnen zijn. Ze komen buiten, worden niet verminkt en kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen. Dat is prachtig om te zien en op zich al een heel goede reden om de Caring Farmers van harte te ondersteunen. Maar er is meer. In een land en in een tijd waarin voor steeds meer mensen duidelijk wordt dat de intensieve veehouderij de grenzen die natuur, klimaat en milieu stellen ver overschrijdt, laten deze boeren zien dat het écht anders kan. Dat het mogelijk is voedsel te produceren met respect voor dieren, op een manier die de aarde niet leeg eet en de leefomgeving in stand houdt. Dat voorbeeld verdient navolging en daarom steunt Compassion in World Farming de Caring Farmers van harte.”