Caring Organizations

Home  /  Caring Community  /  Partners  / 
dierenbescherming

Dierenbescherming

Bert van den Berg, Programmamanager Veehouderij

“Kringlooplandbouw op zo klein mogelijke schaal, met aandacht voor dierenwelzijn, daar staan de Caring Farmers voor. Ze tonen aan dat het mogelijk is om te boeren op een manier die goed is voor dier, mens en omgeving. Voor de dieren betekent dit dat ze onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden gehouden worden, en dat ze hun soorteigen gedrag kunnen vertonen. Dit gaat gepaard met een daling van het aantal dieren, en een verschuiving in ons consumptiepatroon naar meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten. Dat sluit aan bij de visie van de Dierenbescherming, en bij ons motto ‘minder en beter’. We steunen dit initiatief dan ook van harte, en hopen dat veel boeren zich hierbij aan zullen sluiten.”