Caring Organizations

Home  /  Caring Community  /  Partners  / 
Eyes on Animals

Eyes on Animals

(NL taal) We prijzen de Caring Farmers vanwege hun moed en omdat zij opkomen voor waar zij in geloven. Ze zijn kapiteins op hun eigen schip, gesterkt door hun vaardigheden, ervaring en kennis van het land. Het land dat zij bewerken en de dieren waar zij voor zorgen. Ze kiezen er niet voor de status-quo te volgen of de weg van megabedrijven en dierenfabrieken te bewandelen.  Ze zijn sterk, meevoelend en solidair naar elkaar met het werken aan een betere toekomst.  Met de ‘Caring Farmers’ wordt de mega-agrarische industrie, die graag de samenleving polariseert en ‘wij versus zij’ uitspeelt, een goed voorbeeld getoond van hoe we samen kunnen streven naar een toekomst die we diep van binnen allemaal willen – waar dierenwelzijn wordt  gerespecteerd, en waar ecosystemen en bedrijven behouden kunnen blijven voor nu en de toekomstige generaties. En waar het voedsel gezond is, kunnen lokale economieën tot bloei komen en wordt de dreiging voor nieuwe pandemieën of virusuitbraken onder landbouwhuisdieren met vreselijk gevolgen voor mens en dier laag. Eyes on Animals ondersteunt de Caring Farmers van harte en ziet het als een prachtig voorbeeld voor deze veranderende tijden..

(EN) We commend Caring Farmers for being courageous and standing up for what they believe in. They are masters of their own ship, empowered by their skills, experience and knowledge of the land and animals they farm. They don’t feel the need to follow the status quo or to follow the path of mega-businesses and animal factories. They are strong and compassionate, standing in solidarity for a better future. With Caring Farmers, the mega-agricultural industry, which likes to polarize society and play “us vs them”, is being shown a good example of how we can strive together for a future that deep down we all want – where animal-welfare is respected, ecosystems and jobs thrive now and for future generations, food is healthy, local economies can flourish and the threat of another pandemic or virus outbreak among farm animals and all its horrible consequences on human and animal welfare, is low. Eyes on Animals fully supports Caring Farmers and sees them as a wonderful product of these changing times