Caring Organizations

Home  /  Caring Community  /  Partners  / 
wwf

WWF Netherlands

Natasja Oerlemans, Hoofd Voedsel & Landbouw bij Wereld Natuur Fonds

“Het boerenlandschap is het grootste leefgebied van planten en dieren in Nederland. Onze landbouw is misschien wel een van de meest productieve ter wereld, maar de negatieve gevolgen voor natuur en landschap zijn helaas groot. Insectensterfte, een dramatische daling van weidevogels, natuurgebieden die overbemest zijn en steeds meer boeren die het voor gezien houden en hun bedrijf verkopen. Allemaal verliezers. Iedereen wil uit deze impasse komen, maar tegelijkertijd wordt er vooral gedacht in onmogelijkheden. Het is tijd voor omdenken! Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel doen we dat al: samen met boeren, bedrijven, banken, andere natuurorganisaties en wetenschappers willen we biodiversiteitsverlies ombuigen naar herstel door boeren te gaan belonen voor hun prestaties voor een gezonde bodem, klimaat, landschap en natuur. Bij WWF vinden wij het essentieel om voorlopers te steunen die laten zien dat het kan: een natuurvriendelijke landbouw en een goed economisch perspectief. Zodat zij anderen motiveren en stimuleren ook de omslag te maken. Wij steunen dan ook van harte het initiatief van Caring Farmers. Zij laten een landbouw zien die samenwerkt met natuur, kringlopen sluit en die een gezond toekomstperspectief biedt voor mens én dier.”