Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Caring Congres voor een veranderende wereld

Caring Farmers en Caring Vets staan voor Caring Change en duiken 8 oktober in de wereld van verandering.

Stikstof, klimaat, de Vernieuwde Wet Dieren, Kaderrichtlijn Water, habitatrichtlijn, vogelgriep: alle pijlen wijzen naar de noodzaak voor een transitie. Niet enkel een landbouw transitie, maar een voedseltransitie en eigenlijk nog groter: een transitie naar een duurzame wereld waar niet langer economische groei voorop staat, maar ecologische waarden. We moeten dus veranderen. Maar hoe werkt dat? Caring Vets en Caring Farmers nodigen u uit om op 8 oktober de verandering in te duiken: wat doet verandering met je brein, hoe moeten we veranderen om klimaatverandering het hoofd te bieden, hoe verandert onze kijk op dieren en op gezondheid de landbouw? Het Caring Congres, voor iedereen die geïnteresseerd is in de transitie naar een duurzamere wereld.

Caring Congres: 8 oktober, 09.30 – 17.00 in Antropia, Driebergen: www.caringcongres.nl

Weerstand tegen verandering

Verandering wekt vaak weerstand op, want het is onzeker en dus eng. Dit mechanisme is mede veroorzaker van de onrust onder boerengelederen. Maar toch is veranderen noodzakelijk. Hoogleraar Margriet Sitskoorn geeft ons een kijk in ons brein. Hoe gaat dat om met verandering en hoe kunnen we deze kennis gebruiken in de transitie die voor ons staat?

Klimaatverandering

Van boer tot vakantieganger, we hebben er allemaal mee te maken gehad deze zomer. De ene persoon ontkent het probleem en de ander ligt er van wakker. Urgenda-directeur Marjan Minnesma zet de ernst, de gevolgen én de oplossingen helder op een rij. Zij vertelt de noodzaak om te veranderen en laat ook zien hoe die verandering er uit zou kunnen zien.

Veranderde kijk op voeding

Hoogleraar Machteld Huber vertelt over de relatie tussen teelwijzen en de voeding en stelt de vraag: wat is gezondheid eigenlijk en wat betekent dat voor de landbouw?

Aan het eind van de dag blikt Martien Lankester, directeur van Avalon samen met regeneratief bodemadviseur Theo Mulder terug op de verhalen van Marjan en Machteld: hoe zorgen we dat in beleid een gezonde bodem de basis wordt voor gezonde voeding?

Veranderende kijk op dieren

Bijen hebben emoties, kippen herkennen hun boer en varkens hebben 80 verschillende knorren die inmiddels vertaald zijn naar menselijke emoties. Onze kennis over dieren neemt toe, maar die kennis leidt nog niet tot positieve veranderingen in hoe we met dieren, en met name met productiedieren, omgaan. Hoogleraar Maarten Reesink is oprichter van het centrum DierMens studies en neemt ons mee door de nieuwe ontwikkelingen.

Boerin Julia ter Huurne en Marjolein de Rooij, directeur van de Vakbond voor Dieren willen deze kennis gebruiken en vragen zich samen af hoe een CAO voor dieren het lot van dier en boer kan verbeteren.

Tweede Caring Congres

Dit is het tweede congres van Caring Farmers en Caring Vets. Kijk hier naar een terugblik op het eerste Caring Congres met Frans de Waal, Imke de Boer, Thijs Kuiken en Roos Vonk. Net als vorig jaar, spreekt de zaal mee onder leiding van dagvoorzitter Lotte Sluiter: Wat leren zij van de sprekers en hoe kunnen we deze kennis inzetten om tot actie over te gaan?

Kaartjes zijn 50 euro en zijn inclusief koffie, plantaardige lunch en borrel. Het Caring Congres is mede mogelijk gemaakt door het Barth Misset Fonds.

NOOT VOOR DE PERS –

Heeft u vragen of wilt u het congres bijwonen? Neem contact op voor toegang tegen gereduceerd tarief met Hanneke van Ormondt, hanneke@caringfarmers.nl, 06-45-75-65-29

Over de organisaties:

·        Caring Farmers is de nieuwe belangenbehartiger voor veranderingsgezinde boeren. Wij staan voor een volhoudbare landbouw en een veranderd voedselsysteem waar de biodiversiteit ieder jaar toeneemt, alle dieren buiten komen en de boer zijn klanten kent.

·        Caring Vets biedt haar diergeneeskundige kennis en kunde aan om maatschappelijke en politieke organisaties te informeren en te adviseren over het welzijn van alle dieren en biedt steun aan collega’s die ons gedachtengoed onderschrijven. Het welzijn van dieren wordt nog te vaak structureel geschonden ten gevolge van economisch gewin, maatschappelijke druk of vastgeroeste ideeën.

·        Samen met duizenden Caring Consumenten en tientallen Caring wetenschappers, artsen, winkels, ketenpartners en NGO’s vormen zij de caring community voor een duurzamere maatschappij met een andere rol voor dieren.

·        Het Barth-Misset Fonds voor dierenwelzijn in de veehouderij draagt financieel bij aan het congres. Het fonds wil de verblijfs- en transportomstandigheden van dieren in de veehouderijketen verbeteren. Het fonds financiert innovatieve projecten die deze missie ondersteunen. Daarnaast wil het fonds een platform zijn voor het maatschappelijk debat over dierenwelzijn door debatten, seminars en lezingen te organiseren.