Farmers aan 't woord

Wim-de-Leeuw-602x350

Eriko en Wim de Leeuw

gemengd bedrijf
Valkenburg

Wim en Eriko hebben 1.8 ha in het Ingendael in Zuid Limburg die ze holistisch en
regeneratief beheren (Biomentor Farm). Hun producten zijn eieren, groenten, bramen, walnoten en honing, voornamelijk voor eigen consumptie.

Regeneratief landbeheer

Regeneratief landbeheer is een systeem van landgebruik dat volgens bepaalde principes en handelingen de biodiversiteit doet toenemen, de bodem verrijkt, de waterhuishouding verbetert en ecosystemen sterker maakt. Regeneratief landbeheer wil koolstof in de bodem en in de biomassa op de bodem binden via fotosynthese, de bodem met groen bedekken en als zodanig de wereldwijde opwarming tegengaan. Tegelijkertijd wordt het platteland gerevitaliseerd met hechte sociale gemeenschappen en goede financiële vooruitzichten. Regeneratief landbeheer wordt ondersteund door jarenlange (toegepaste) wetenschap op het gebied van agro-ecologie, permacultuur, holistisch graasmanagement en ecologisch bosbeheer.

We streven naar permanente bodembedekking, met zoveel mogelijk variatie in gras, kruiden, bomen en struiken. Dit stimuleert een uitbundig bodemleven en een toename van organische stof (bij ons van 5.8 naar 7.5 % in drie jaar).

Essentiële bondgenoten voor ecoherstel zijn de grazende en weidende dieren die elk dag verplaatst worden naar een nieuw gras/kruidenbuffet, waardoor de timing van de tweede beet zodanig is, dat er niet overgraasd kan worden (holistisch graasmanagement). We hebben 2 paarden, 6 schapen, 10 kippen en 2 varkens die deze functies onvermoeibaar elke dag vervullen.

Waarom Caring Farmers?

We willen graag onze kennis delen met mensen die ook op deze manier land willen beheren. Caring Farmers zijn mensen die natuurinclusief, nutriënten- rijk voedsel willen produceren en tegelijkertijd ecosystemen sterker maken.

Hoe willen we verder?

We waarderen een open, transparante houding en willen graag kennis en ervaring uitwisselen met gelijkgestemden. Vooral ook ‘instappers’ die bijvoorbeeld een stukje terrein willen  gaan gebruiken waar niets mee gedaan wordt, helpen, maar ook bestaande agrariërs  die (meer) regeneratief willen werken.

Op onze website www.biomentor.org (onder Stichting Biomentor) vinden jullie uitgebreide informatie over gerelateerde onderwerpen.