Farmers aan 't woord

Gagel_foto_van_Diane_van_der_Marel-1

’t Gagel

gemengd bedrijf, agro-forestry, pluimvee
Lochem

In het voorjaar van 2024 startten vier jonge ondernemers de Lentelandboerderij ’t Gagel op 45 hectare prachtige grond, iets ten oosten van Lochem. Eén van de boeren, Anne van Leeuwen, is ook “founding farmer” van het Europese netwerk EARA, The European Alliance for Regenerative Agriculture dat – groeiend vanuit een start door 65 boeren – een steeds belangrijker factor wordt voor het realiseren van een volhoudbare landbouw. Zie ook: www.eara.farm

Anne werkt met hart en ziel aan de culturele en landbouwkundige regeneratie. Met haar levenspartner Ricardo Cano Mateo (ecosysteemontwerper) bouwden zij in de afgelopen jaren het bedrijf Bodemzicht in Malden/ Nijmegen uit tot een voorbeeldstellend regeneratief project. De overstap naar ‘t Gagel bood Anne en Ricardo de mogelijkheid op te schalen.

Anne: “Ons nieuwe bedrijf is gebaseerd op oude waarden: verbinding, wederkerigheid, respect voor alles wat leeft. Als regeneratieve boeren plaatsen wij al onze acties – het produceren van voedsel, het versterken van biodiversiteit, het verrijken van de kwaliteit van de bodem, het water en de lucht alsook het realiseren van betekenisvolle sociale verbindingen – in het perspectief van toenemende levenskwaliteit. De leden van de coöperatie zijn mede-eigenaar. De zon, fotosynthese en een goede bodem met veel leven onderbouwen onze productie van gevarieerd en gezond voedsel. Een rijke biodiversiteit is onze gewasbescherming. Wij werken “no dig” want schimmels zijn eigenlijk veel betere boeren dan mensen. Onze gemeenschapslandbouw is als een spiraal die steeds meer leven creëert”.

Wie over het bedrijf loopt, is onder de indruk van de positieve dynamiek: de aanleg van een enorme moestuin; de nieuwe kassen; de honderden bakken met zelf opgekweekte plantjes; de plaats waar in rijen 40 kilometer (!) struiken en bomen voor klein-fruit, groot-fruit en noten geplant gaan worden; de innovatieve “kweekbakken” voor de eigen bomenproductie. Er komt een boerderijwinkel en de al bestaande camping wordt verder ontwikkeld. Kippen lopen los (grondbewerking!) en op een grote overzichtsplaat in de ontmoetingsschuur staan de toekomstige akkers voor pompoenen, rabarber, aardappelen en andere gewassen aangegeven. Een lager gelegen, vochtig stuk grond is bedoeld voor de teelt van biobased materialen als lisdodde en wilgen, als habitat voor onder meer de boomkikkers en natuurlijk voor de wilde gagel.

Anne: “Roos, Ricardo, Daan en ik zijn overtuigd van de kracht en van de betekenis van regeneratie. Wij betrekken maatschappelijke groepen bij dit gemeenschaps-denken door buurtactiviteiten, door onze cursussen, door evenementen met kunstenaars en met wetenschappers te organiseren en door het houden van culinaire ontmoetings- en themabijeenkomsten. Wij zijn onderdeel van de maatschappelijke beweging die een bijdrage levert aan het stoppen van de teloorgang van de Aarde en concreet werkt aan herstel. Wij willen niemand overtuigen, maar zelf overtuigend zijn”.

Anne: “Vanuit ons wereldbeeld en onze kennis van regeneratieve landbouw maken wij deze plaats tot een bron van méér leven. De beste manier om overtuigd te raken van de positieve impact van de regeneratieve benadering is ervaren. Wij ontvangen dan ook graag gasten en leiden mensen op tot regeneratieve boer of boerin, die ergens in de landbouw weer hun plek zullen vinden”.

De gemeenschapsboerderij ‘t Gagel is ondertussen ook een bedrijf dat hun producten moet afzetten en dat voldoende inkomen moet opleveren. Er moet voldaan worden aan regelgeving en een lening moet worden afbetaald. ‘t Gagel wil laten zien dat regeneratie kan leiden tot economisch gezonde bedrijfsvoering en – belangrijker nog – tot een betekenisvolle en rijke oogst voor het leven.

Contact:

Gageldijk3, 7241 RJ Lochem (Aanrijden via Tusselersveenweg)

Foto van Diane van der Marel