Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Jaarverslag 2021

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Caring Farmers. De organisatie is in de zomer van 2019 opgericht, als zusterorganisatie van de Caring Vets, door drie pionierende boeren die geloven dat er een grote groep boeren bestaat die het anders wil. Door deze boeren te verenigen, samen te laten optrekken voor een luider geluid van de progressieve boer in het publieke debat, kan de landbouwtransitie versnellen.

En dat is hoog nodig zo werd meer dan eens duidelijk afgelopen jaar. Onder andere de corona- , stikstof- en vogelgriepcrisis laten zien dat het zo niet langer kan. Ook klimaatverandering manifesteerde zich in 2021 door droogtes, overstromingen en bosbranden.

Vanuit de Europa komt de hoopvolle Farm to Fork strategie en het Nederlandse kabinet trekt eindelijk de portemonnee voor een landbouwtransitie. Maar de Farm to Fork strategie wordt door Big Agro lobby afgezwakt en in Nederland dreigen de miljarden te verdwijnen in stalaanpassingen en het uitkopen van boeren. De stem van progressieve boeren die naar een ander voedselsysteem willen, en ook laten zien dat het kan, was nog nooit zo nodig.

Caring Farmers telt inmiddels 280 boeren en 1500 consumenten, wetenschappers en ketenpartners. Helaas was het wéér een corona jaar waardoor elkaar ontmoeten wederom beperkt bleef, maar we werden wel gezien en gehoord. Erg trots zijn de op plek 5 in de Duurzame 100 van Trouw.

We organiseerden een Caring Congres met Caring Vets, planten wederom honderdduizend bomen, ontmoetten Eurocommissaris Frans Timmermans en hebben inmiddels een zevenkoppige Raad van Advies. We werkten samen aan projecten, maar ook individueel werkten boeren aan de weg naar kringlooplandbouw. In dit verslag vertellen we hun verhaal. We zijn op weg, maar er is nog een lange weg te gaan. Veel plezier met het lezen van ons jaarverslag.