Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Kalveren bij de koe, maar hoe?

Maandag 10 januari lanceerde Caring Farmers ‘Kalfjes bij de Koe’: een website waarin twee melkveehouders met tekst en video uitleg geven aan andere boeren hoe je kalfjes bij de koe kunt houden. Gerjo Koskamp van Boerderij Ruimzicht en Corné Ansems van de Ruurhoeve zijn beiden pioniers op dit vlak en horen bij de weinige boeren in Nederland waar de kalfjes drie maanden lang zogen bij de moeder. Hoewel kalveren bij de koe houden zo natuurlijk is, is de kennis eromheen verdwenen. Deze website is een eerste stap van een langdurig project om kalveren weer bij de moeder te houden en te gaan voldoen aan de vernieuwde Wet Dieren. De website werd gelanceerd tijdens een goedbezocht webinar tijdens de Biokennisweken en werd mede mogelijk gemaakt door Reroot our Food, Dierenbescherming, Demeter, Louis Bolk Instituut en Eyes on Animals.

Kalf bij de koe is zeldzaam

Nederland telt ruim 14 duizend melkveehouders, maar bij slechts 30-40 boeren worden de kalfjes voor langere tijd bij de koe gehouden. Vreemd, want in de (vernieuwde) wet staat dat dieren hun natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen, en voor zoogdieren betekent dat ze kunnen zogen. De markt heeft echter de laatste decennia zo gedrukt op lage prijzen dat kalveren standaard worden weggehaald bij de moeder, zodat de moedermelk geheel ter beschikking is voor de mens en voor enkele dubbeltjes in het supermarktschap staat, of wordt geëxporteerd in de vorm van kaas of melkpoeder. De kalfjes – ook die van biologische melkveehouders – verdwijnen naar de kalverhouderij en worden voor 90% geëxporteerd in de vorm van kalfsvlees als ze 6-8 maanden oud zijn. De kennis rondom het houden van kalveren bij de koe is nagenoeg verdwenen.

Pionieren

Hoewel het niet meer dan normaal is, dat jonge zoogdieren zogen bij de moeder, moeten we al boer weer opnieuw leren hoe dit moet. Het betekent een grote omslag: een andere kijk op en omgang met de dieren; kostbare stalaanpassingen en je houdt minder melk over om te verkopen, dus je hebt een hogere melkprijs en een ander afzetkanaal nodig. Enkele boeren hebben na jarenlang uitproberen en verbeteren nu de kalfjes 3 maanden bij de moederkoe lopen. Zij willen hun kennis delen en samen met andere boeren werken aan afzetkanalen: consumenten die graag wat meer betalen voor de diervriendelijkere melk en kaas. Gerjo Koskamp en Corné Ansems bieden een helpende hand aan andere melkveehouders en zoeken samenwerking. Caring farmer Gerard Mul van Boterhuys is net gestart en laat ons mee leren via LinkedIn.

Consument is onwetend

De meeste consumenten hebben nooit stilgestaan bij het feit dat de melk en kaas die ze consumeren, alleen maar kan worden geproduceerd als de koe ieder jaar een kalf krijgt om de melkproductie op gang te brengen. Ook duurzame consumerende consumenten zoals vegetariërs of mensen die enkel kiezen voor biologische zuivel, beseffen niet dat ook het kalf van een biologische koe in de gangbare kalverhouderij zijn/haar korte leven slijt. Nederland heeft een gigantische kalverhouderij: bovenop de kalveren die Nederland zelf produceert, importeren we ook nog eens ruim 750.000 kalveren uit het buitenland en 90% verdwijnt weer als kalfsvlees naar het buitenland. Nederlanders zijn notoire kalfsvlees mijders omdat ze het zielig vinden. Maar wil je echt duurzaam en diervriendelijk consumeren, betekent dat of géén zuivel, of minder zuivel én af en toe Nederlands biologisch kalfsvlees van kalveren die bij de koe mochten blijven.

Project Kalf bij Koe

Het ministerie LNV wil een andere kalverhouderij vanwege stikstof, antibiotica gebruik, klimaat en hoge kalversterfte. Een rapport in opdracht van minister Schouten stelt drie scenario’s voor die variëren van enkel de import aanpakken, tot alle kalfjes op het moederbedrijf. Caring Farmers wil voor het laatste scenario gaan, want dat doet het meeste recht aan het dier en aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis waar we in zitten. De eerste stap in het project Kalf bij Koe is de website Kalfjes bij de Koe met praktische tips voor melkveehouders die ook eerste stappen willen zetten. Deze site is gemaakt met dank aan Boerderij Ruimzicht, De Ruurhoeve, Rerooting the Dutch Foodsystem en Stichting Demeter en met bijdragen van de Dierenbescherming, het Louis Bolk Instituut, Eyes on Animals en Ecofields. Daarna hopen we dankzij SABE subsidie een traject op te zetten om met een groep boeren kennis te bundelen en gezamenlijk te werken aan standaardisering, consumentenbewustzijn en afzetkanalen.

Kijk voor veel meer video’s en informatie op www.kalfjesbijdekoe.nl.