Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Kring-Loop voor kringlooplandbouw

De Caring Farmers liepen op dinsdag 14 januari 2020, samen met ruim 60 landbouw- en natuurorganisaties en hun achterban mee met de Kring-Loop, een wandeling om aandacht te vragen voor kringlooplandbouw. De wandeling eindigde met het overhandigen van een plan aan minister Schouten. Dit plan bevat 10 stappen om de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren. Lees het 10 stappenplan hier.

Minister Carola Schouten nam het plan in ontvangst: “De landbouw zoals we die nu kennen, is ook in vijftig jaar ontstaan. Dus het is niet zo dat ik het in één jaar zomaar kan omdraaien. Alleen, we moeten wel beginnen. Als we er nooit aan beginnen, zullen we het nooit halen.”

Meer informatie:

Kring-loop 14 januari – De weg vooruit

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/929978-minister-schouten-blij-met-steun-van-voorstanders-kringlooplandbouw

De Caring Farmers zijn gesprekspartners van het ministerie van LNV en werden meerdere malen uitgenodigd mee te denken in Den Haag.