Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Land in Zicht

Afstudeerproject betrekt burger bij biodiversiteit op boerenbedrijf

Studente Carlijn Geerse is het afgelopen half jaar bezig geweest met een afstudeerproject strategic design (TU Delft) voor Caring Farmers. Ze deed onderzoek naar de problemen in het huidige voedselsysteem en zocht naar een manier om de landbouwtransitie te versnellen. Als resultaat is het platform ‘Land In Zicht’ ontworpen waarmee boeren en burgers samen de waarden van natuurinclusieve landbouw in kaart kunnen brengen.

Als Caring Farmers zijn wij geïnspireerd door haar werk en denken nu na over mogelijkheden om Land in Zicht (deels) tot uitvoer te brengen. Wij organiseren graag dat de caring consument meerdere malen per jaar terugkomt om de boer te helpen met wormen, vlinders, vogels en kruiden tellen. Zo wordt de boer-burgerband sterker en leert de consument meer over de noodzaak van natuurinclusieve landbouw.

Kijk hieronder naar de mooie samenvattende video of lees meer onder de video.

Het probleem

Als maatschappij zijn we de verbinding met de productie en oorsprong van ons eten verloren. Door de internationale markt waarin Nederlandse boeren opereren is de weg van boerderij naar het bord lang en anoniem geworden. Dit heeft samen geresulteerd in een vervuilende sector die momenteel verantwoordelijk is voor 34% van de broeikasgassen die door mensen worden veroorzaakt (Crippa et al., 2021). Het huidige landbouwsysteem is ecologisch en sociaal niet duurzaam. 

De aanpak en doel van het project

De ontwerpuitdaging van dit project was: Hoe kan de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw worden versneld door het verbeteren van de relatie tussen boer en burger? Er is aangenomen dat er groter draagvlak nodig is bij burgers/consumenten om natuurinclusieve landbouw te realiseren. Met het project is onderzocht welke rol duurzame landbouw kan vervullen in de toekomst in de maatschappij. Duurzame boeren leveren namelijk veel maatschappelijke diensten waarvoor zij momenteel niet of nauwelijks worden beloond. 

Het resultaat van het project

Het resultaat van het project laat een visie zien van hoe het werk van boeren zou kunnen worden gewaardeerd door middel van verschillende diensten in plaats van dit te verwerken in de prijs van een pak melk. Zo kan een eerlijk inkomen voor de boer worden gerealiseerd waarbij de boer wordt betaald om bij te dragen aan een duurzaam en biodivers landschap. 

In drie stappen kan worden toegewerkt naar een toekomst waarin ecosysteemdiensten die boeren kunnen leveren in kaart worden gebracht en uiteindelijk kunnen worden uitbetaalt.

  • De eerste stap is het ontwikkelen van een applicatie waarmee het boerenlandschap toegankelijk wordt voor bezoekers. Met de app ‘Land in Zicht’ kunnen mensen Caring Farms bezoeken en leren over duurzame landbouw.
  • In de tweede stap wordt de app uitgebreid tot een platform waarop boeren en burgers samen de ecosysteemdiensten in zicht kunnen brengen door data te verzamelen over de bodem en biodiversiteit op boerderijen. Met verschillende projecten helpen bezoekers de boeren met het verzamelen van data over deze diensten. Deze data ondersteunt het onderzoek naar de impact van natuurinclusieve landbouw op de omgeving. De data helpt daarnaast om de diensten in meetbare eenheden uit te drukken zodat naar derde stap toe kan worden gewerkt.
  • In de derde stap kan het systeem worden gerealiseerd waarbij de diensten die de boer levert in waarde kunnen worden uitgedrukt en worden uitbetaald. Deze stap is een lange termijn visie waarin boeren en burgers samen werken aan een natuurinclusief voedselsysteem.

Het eindrapport is beschikbaar via de online database van de TU Delft: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A00f54856-4d29-4ade-aeb2-ae948dd7c6d7?collection=education