Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Nieuw: Caring Movement

Samen met artsen en veeartsen aan de slag voor een volhoudbaar voedselsysteem met zorg voor mens, dier en klimaat.

Tijdens het uitverkochte 3e Caring Congres – 4 november in Antropia Driebergen – is de Caring Movement opgericht. De Caring Vets, Caring Doctors en Caring Farmers slaan de handen ineen voor een snellere voedseltransitie.

De drie organisaties hebben een gedeelde zorg om natuur, klimaat en dieren. Ieder werkt al vanuit de eigen achtergrond en expertise aan verduurzaming van het voedselsysteem.

  • De Caring Vets – opgericht in 2017 – willen het leven van dieren verbeteren, en proberen vooral in de eigen beroepsgroep de compassie voor het dier terug te brengen. Een omslag in de opleiding Diergeneeskunde moet zorgen voor een nieuwe lichting dierenartsen die de boer kunnen bijstaan in de transitie naar een Dierwaardige Veehouderij.  
  • Caring Farmers – opgericht in 2019 – staat voor een natuurinclusieve dierwaardige kringlooplandbouw: een landbouw waar boer en klant elkaar steeds beter kennen, waar de biodiversiteit ieder jaar toeneemt en alle dieren buiten lopen.
  • Caring Doctors – opgericht in 2022 – zet zich in voor veel meer aandacht voor preventie: gezond onbespoten plantaardig voedsel om hoge kosten voor de planeet en in de zorg te voorkomen. In korte tijd zijn al 2000 zorgprofessionals aangesloten.

Gezamenlijke doelen

De drie organisaties vinden elkaar in de visie Rerooting the Dutch Foodsystem, het EAT-Lancet dieet met een eiwitverdeling 80% plantaardig/20% dierlijk, een dierwaardig leven voor dieren in de veehouderij, een eerlijke prijs voor boeren en voor voedsel en een shift van chemische naar natuurlijke oplossingen in de landbouw én in de zorg.

Hoe we gaan samenwerken zal de komende maanden duidelijker worden. Op het Caring Congres was veel enthousiasme uit de zaal voor de oprichting van andere Caring Groepen zoals Caring Nurses, Caring Teachers, Caring Dietitians, Caring Ambtenaren en Caring Social Workers. Iedereen kan een rol spelen in de voedseltransitie. Wil je serieus een groep oprichten, mail dan naar info@caringmovement.nl.

Sluit je aan!

Caring Vets en Doctors kunnen zich aanmelden via Caring Movement.nl. Via Caring Farmers zijn naast de 350 boeren, ook al 5000 Caring Consumenten aangesloten, 200 Caring Winkeliers, 120 Caring Ketenpartners en vele Caring NGO’s en Caring Scientists. Deze mensen ondersteunen hun movement door hun handtekening te zetten onder een Caring Code. Ze krijgen de Caring Farmers nieuwsbrief, maar zijn (nog) geen onafhankelijk opererende groepen.

Iedereen is welkom. Dare to Care, sluit je aan en laat de Movement groeien!

Caring Future – de jonge generatie met elkaar in gesprek

Drie jonge professionals gingen met elkaar in gesprek over hun beweegredenen om aan te sluiten bij de Caring Movement. Op het Caring Congres vonden zij elkaar in de gedeelde wens voor meer aandacht voor dier, voedsel en planeet in hun opleidingen.

Het Caring Congres werd mede mogelijk gemaakt door het Barth Misset Fonds.