Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Nieuw mestbeleid mist stip op de horizon

In een Kamerbrief zette minister Schouten de contouren voor een nieuw mestbeleid uiteen. Volgens belangenorganisatie Caring Farmers bieden deze plannen boeren geen einddoel, maar nog tien jaar onrust en onzekerheid.

Waar brengt het door de minister geschetste mestbeleid ons? Bij een grondgebonden melkveehouderij en dat is mooi. Maar weet je dan als boer dat je klaar bent? Voldoen we aan de EU-normen? Het brengt ons ook bij een land vol mestverwerkingsfabrieken. Waarvan we weten dat ze stinken, energie kosten, en mogelijk wat bruikbare mest produceren, maar ook onbruikbaar bijproduct. Een end-of-pipe oplossing die ons niet brengt waar we willen. Is na tien jaar van dit beleid de bodem levend, de lucht en drinkwater gezond? Geen idee, er zal in de komende tien jaar nog van alles uitgezocht worden, tegenvallen, weer aangescherpt etc. Met als gevolg voor de meeste boeren nog tien jaar onzekerheid, wachten, aanpassen, weer wachten, enzovoorts.

Als Caring Farmers vragen wij, niet alleen namens onze achterban van 208 boeren en 1000 caring partners, maar ook namens vele andere boeren, natuur- en milieuorganisaties: zet die stip op de horizon. Zet die droom neer waar we met zíjn allen naar toe kunnen werken. Geef ons die zekerheid dat als we aan de slag gaan, dat op het eind er tevredenheid is in plaats van onzekerheid. Zorg dat we minimaal voldoen aan de EU wet- en regelgeving. En bij voorkeur daar mogelijk nog zelfs ver boven uit steken!

Zet een ambitieuze toekomstdroom neer: een gezond en bloeiend platteland met veel boeren, maar ook met veel bomen, vogels, insecten, wormen en burgers! Voor veel boeren zal zo’n standpunt misschien in eerste instantie even schrikken zijn. Maar als iedere boer weet waar hij/zij aan toe is en zelf mag weten hoe hij bij het eindpunt komt, werkt het bevrijdend.

Een integraal mestbeleid kijkt niet alleen naar dierlijke mest, N-problematiek en Brussel. We willen naar een landbouw toe waar mestbeleid niet meer nodig is. Waar we landbouw bedrijven op zo’n manier dat álle dierlijke mest met open armen wordt ontvangen en gebruikt op het land. Waar fraude niet meer aantrekkelijk is en registratie niet meer nodig. Een landbouw waar we geen kunstmest meer gebruiken, maar plantaardige, humane die wordt aangevuld met (vaste) dierlijke mest.

Dit is een ingekorte versie van de position paper die Caring Farmers heeft geschreven als reactie op de Kamerbrief ‘Contouren Toekomstig Mestbeleid’ van minister Schouten.