Annette, Ruud en Geert zijn alle drie lid van de klankbordgroep Landbouw LNV-visie (2019). Het ministerie heeft de klankbordgroep uitgedaagd om met een eigen advies cq praktijkvisie te komen. Helaas konden onze 3 boeren zich niet vinden in het opgestelde document. Vandaar dat zij een eigen ‘uitwerking’ aangeboden hebben aan het ministerie. Open dit document hier.

Na opstellen van bovengenoemde document (wat onder tijdsdruk en in 2 dagen) is gebeurd, wilden onze 3 boeren dit nog verder uitwerken en samen gaan kijken hoe tot realisatie over te gaan. De conclusie was al snel ‘dat kunnen we nooit alleen’. Van daaruit is het idee ontstaan om de Caring Farmers op te richten en iedereen die onze idealen onderschrijft mee te laten doen: boer, consument, wetenschapper, iedereen.

Op 17 juni 2019 heeft minister Schouten het ‘Realisatieplan Visie LNV, Op weg met nieuw perspectief’ aangeboden aan de tweede kamer. Open dit document hier.

Wij vinden het als Caring Farmers lovenswaardig dat de minister een nieuwe visie neerzet en een poging doet om het huidige systeem te veranderen. We zien echter ook dat ze vast zit in het politieke systeem. Vandaar dat we hebben besloten om een open brief op te stellen die voor iedereen beschikbaar is. Lees onze brief hier.

Trouw heeft naar aanleiding van die brief een artikel over ons geschreven. Dit artikel is verschenen op maandag 1 juli. Lees het artikel hier.