Het adviesloket

Het adviesloket zijn wetenschappers, adviseurs en keten-partners die, in overleg, een klein deel van hun tijd pro-bono besteden aan vragen van Caring Farmers. Heb jij een vraag? Mail naar info@caringfarmers.nl 

Berdi Doornebosch – Biologische regelgeving

Berdi Doornebosch is freelance adviseur op het gebied van de biologische regelgeving. Ze helpt bedrijven bijvoorbeeld bij het maken van een omschakelplanning, het schrijven van procedures en het aanvragen van productspecificaties. Ook helpt ze bedrijven bij het goedkeuren van een gewasbeschermingsmiddel of meststof voor gebruik in de biologische landbouw. Voor Stichting Demeter doet ze jaarlijks een aantal inspecties bij biologisch-dynamische bedrijven.

Berdi heeft 4 jaar bij Skal Biocontrole gewerkt en daarvoor als adviseur duurzame landbouw gewerkt.

Bekijk hier haar website. Heb jij als Caring Farmer een vraag aan Berdi? Mail info@caringfarmers.nl 

Willem van Weperen – Duurzaam bodem beheer

Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in Friesland en heb ruim 40 jaar ervaring met landbouw advies- en project werk. Ik heb mijn kennis rond kringlooplandbouw en duurzame melkveehouderij opgedaan bij het uitvoeren van provinciale projecten met studiegroepen. Ik kan boeren bijstaan met doorverwijzingen naar inhoudelijk experts en/of relevante organisaties. Door mijn recente werkzaamheden bij Wij.land is de nadruk komen te liggen op natuur inclusieve landbouw en duurzaam bodem beheer.

Heb jij als Caring Farmer een vraag aan Willem? Mail dan naar info@caringfarmers.nl