Raad van Advies

Raad van Advies

Stichting Caring Farmers wordt geadviseerd door een Raad van Advies. Een landbouwtransitie kunnen boeren niet alleen en we laten ons graag adviseren. Onze raadsleden zijn onafhankelijke denkers. Ze brengen waardevolle kennis, ervaring en een netwerk mee. De leden van de raad van advies hebben uiteenlopende expertise en achtergrond op gebied van landbouw, ondernemerschap, duurzaamheid, klimaat, consumentenvoorlichting, dierenwelzijn, filosofie en meer.

De raadsleden voeren onderling en met het bestuur van Caring Farmers het gesprek over de strategie en de tactische stappen. De Raad van Advies is onbezoldigd en komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. De leden zijn tussendoor voor het bestuur bereikbaar voor specifieke vragen of om even te sparren.

Hieronder stellen we de verschillende leden aan u voor:

Anne Marie Spierings – Programmadirecteur Economische Transitie bij Deltalinqs (Rotterdamse Haven)

 ‘Er bestaat niet zoiets als ‘de boeren’.’ Die zin gebruik ik vaak als ik met mensen een gesprek voer over landbouw. Het belangrijkste wat ik hiermee probeer te duiden is dat er een groep boeren is die vergaand wil verduurzamen en dat liefst ook in een hoog tempo. Maar veranderen is niet altijd makkelijk. Het is tegen de stroom in roeien. Het is hard werken en vaak weinig (morele) steun ontvangen. Het is een nieuw systeem ontwikkelen dat niet past in het bestaande beleid en de wetten en regels. Caring Farmers is er voor die groep boeren en voor alle organisaties en burgers die deze boeren (moreel) willen steunen. In mijn overtuiging moet het hele systeem, van grond tot mond, vergaand verduurzamen om de aarde leefbaar te houden voor ons en onze kinderen. De Caring Farmers vervullen hierin een belangrijke rol. Met veel plezier draag ik mijn steentje hieraan bij door mijn kennis en ervaring in te zetten in de Raad van Advies.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) had de portefeuille Energie, Circulaire economie en Milieu en is vanuit diverse rollen betrokken (geweest) bij duurzame landbouw. Momenteel werkt zij als Programmadirecteur Economische Transitie bij Deltalinqs (Rotterdamse Haven)

John Arink, biodynamisch boer in Lievelde

De relatie tussen consument en boerderij is de afgelopen decennia sterk vervaagd onder invloed van globalisering van de landbouw; De boer weet niet meer waar zijn/haar product terecht komt en de consument heeft geen idee waar voeding vandaan komt. Daarnaast heeft ook intensivering  sinds de jaren ’50 diepe sporen nagelaten en zitten we nu met een landbouw die niet toekomstbestendig is, maar juist sterk afhankelijk is geworden van fossiele brandstof, chemie, en multinationale spelers die de markt dicteren.  Het dier, het milieu, het klimaat, de biodiversiteit en tenslotte de boer zelf zijn het kind van de rekening geworden. Caring Farmers is een organisatie die de broodnodige fundamentele verandering voorstaat. Ik wil als lid van de Raad van Advies graag mijn expertise als biodynamische boer inbrengen om dit proces kracht bij te zetten en het aantal boeren te vergroten. 

John Arink, biodynamisch gemengd bedrijf op 130 ha, zelfvoorzienend qua ruwvoer en krachtvoer, vanzelfsprekend zonder chemie en kunstmest, maar ook reeds 10 jaar zonder antibioticum.

Imke de Boer- hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen

Imke de Boer – Ik noem mijzelf een voedselsysteemdenker. Ik zet me dagelijks met hart en ziel in voor het behoud van een gezonde aarde en al haar bewoners. Een gezonde aarde is namelijk het fundament voor een gezond en een goed leven. Ik vind het een eer adviseur te mogen zijn voor Caring Farmers – een inspirerende groep boeren die vooruit wil, die gezond voedsel wil produceren in harmonie met de natuur en met respect voor dier en mens”

Imke de Boer is systeemdenker en hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen aan Wageningen University & Research. Zij zet zich dagelijks met veel energie in voor het verduurzamen van ons voedselsysteem.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond

Sandra heeft zich als lid van de Raad van Advies verbonden aan de Caring Farmers. Enerzijds omdat de Consumentenbond zich inzet om consumenten weloverwogen keuzes te laten maken op het gebied van gezonde voeding. Anderzijds vindt de Consumentenbond dat hij zelf een belangrijke rol heeft in verduurzaming door consumenten objectieve informatie te bieden, door duurzame keuzes aantrekkelijk te maken en door de markt te stimuleren duurzame alternatieven te bieden.

Sandra Molenaar (1968) is sinds mei 2019 Algemeen Directeur van de Consumentenbond. Sandra studeerde economie en psychologie, een perfecte basis voor de verschillende marketingfuncties die ze had. Haar ervaring bij verenigingen en belangenorganisaties is groot, onder meer als Marketing Directeur bij de Nederlandse pechhulpvereniging ANWB en als Operationeel Directeur bij BOVAG, de Nederlandse branchevereniging voor detailhandel in de mobiliteitsbranche. 

Maurits Groen – pionier en boegbeeld in de duurzaamheidswereld

“Goede voeding dankzij een agrarische sector die in balans is met de natuur is essentieel.  Die balans is echter grondig verstoord, en mede daardoor is onze voeding niet zo gezond als kan en nodig is. Caring Farmers laten in hun veelzijdige praktijk over de volle breedte zien dat het ook echt anders kan. Beter. Goed.

Moet hun goede voorbeelden geven hoop en perspectief en hoop. Graag draag ik er aan bij om dat geluid luider te laten klinken. Want we zijn wat we eten. En door goed, respectvol om te gaan met dieren, grond en natuur in het algemeen doen we niet alleen het juiste, maar handelen we ook vanuit welbegrepen eigenbelang.”

Maurits Groen (1953) is een duurzame entrepreneur en communicatieadviseur die zich bezighoudt met milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Hij is initiator van vele duurzame coalities en stond in 2015 op de eerste plaats in de Duurzame 100 .

Arabella Burgers – voorzitter Caring Vets

Caring Farmers is een groep boeren die zich er duidelijk over uitspreekt dat het industrieel produceren tegen bodemprijzen een doodlopende weg is en ten koste gaat van milieu, klimaat,biodiversiteit, dierenwelzijn en onze eigen gezondheid. Een transitie naar een écht duurzame landbouw met oog voor milieu, klimaat én het welzijn van het gehouden dier (zolang als dat nog nodig blijkt) is absolute noodzaak.

Arabella Burgers is voorzitter van de Caring Vets en dierenarts met afstudeerrichting landbouwhuisdieren. Momenteel is ze werkzaam als gezelschapsdierenarts in Blaricum.

Kelli Tiggelman - Caring Doctors


Ik heb het geluk om als arts Maatschappij + Gezondheid bij een GGD te mogen werken en om daarbuiten onder andere actief te mogen zijn als bestuurslid voor Caring Doctors en de AJN . Het kunnen bijdragen aan het verbeteren van de publieke gezondheid en de gezondheid van onze planeet is een grote drijfveer voor me. Want waarom ligt de focus vaak op genezen als voorkomen van ziekte ook mogelijk is. Voor verbeteren van de publieke gezondheid is gezonde voeding en een gezonde omgeving een essentieel onderdeel. Daarom ben ik bijzonder verheugd op de samenwerking van de Caring Vets, Farmers en Doctors. Een inkopper, maar samen bereiken we gewoon meer.

Kelli Tiggelman is arts Maatschappij + Gezondheid werkzaam bij een GGD en verder onder andere actief als bestuurslid van Caring Doctors.