Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Rechtop vangen van kippen

Eyes on Animals is ongeveer 6 jaar geleden een project gestart voor het diervriendelijker vangen van legkippen. Zij hebben de rechtop-vangmethode ontwikkeld – geïnspireerd op wetenschappelijke publicaties waaruit blijkt dat het rechtop vangen van kippen minder stress veroorzaakt. De kippen worden bij deze vangmethode individueel of met maximaal twee tegelijk met de handen rondom borst en vleugels rechtop vastgepakt en zo ook in de krat gezet. Bekijk hier een instructie video van het rechtop vangen.

Het leed en stress wordt bij deze methode beduidend verminderd en de dieren zijn aanmerkelijk rustiger en schreeuwen veel minder. Hiervoor is echter wel een goede motivatie en vaardigheden van de vangploeg noodzakelijk.

Wie doet het al?

In de loop der jaren zijn er al verschillende vangploegen door Eyes on Animals getraind, waaronder Gemril, Den Ouden, Van den Broek, Jekal, Pots  en Smeding. Een aantal van hen werken regelmatig met de rechtop-vangmethode.

De verschillende legpluimveebedrijven, eierpakstations, labels  en retailers die op deze methode zijn overgestapt zijn Rondeel, Kipster, Boerveenshof, Sijbenga Dennenhoeve, Demeter, eierpakstation De Grote Kamp, Ekoplaza, Odin (grotendeels), Rombouts, Geluksvogel, Eemweide en Herenboerderij de Vlinderstrik.

Er ligt ook een rechterlijke uitspraak dat vangen aan de poten niet meer mag. Minister Schouten en de sector hebben vooralsnog deze uitspraak naast zich neergelegd want ‘het moet wel haalbaar en betaalbaar blijven.’

Meer kosten?

Vangen met de rechtop-methode duurt 1½ tot 2 keer langer. De meerkosten per ei zijn echter maar een fractie van een cent, 0,0004 cent per ei. Voor vleeskippen is het iets meer, maar ook centenwerk. Deze kosten zouden betaald moeten worden door de supermarkt c.q. de consument. Het ligt in de bedoeling van de Dierenbescherming deze vangmethode ook bij het Beter Leven 3 sterrensysteem onder te brengen.

De gangbare methode

Bij de gangbare manier worden legkippen aan één poot uit de volière getrokken en met 3-5 in één hand ondersteboven in de krat gestopt. Hoewel de ene ploeg beter werkt dan de andere, is er altijd een grote mate aan stress, pijn en vaak ook verwondingen. Iedere pluimveehouder weet hoe het er aan toe gaat dus hoeven we niet verder uit te weiden over deze gangbare methode.

In onze ogen moet en kan het ook anders. Op een manier die zachter en vriendelijker is voor de hennen. Zodat er minder stress, pijn en breuken/kneuzingen ontstaan.

Samen werken aan een beter dierenwelzijn

Eyes on Animals verzorgt een cursus Kippengedrag en Rechtop Vangen. De cursus omvat theorie en praktijk waarbij uitgebreid de punten worden behandeld die van belang zijn om angst, stress,  pijn en verwondingen bij het vangen en laden zoveel mogelijk te verminderen. Dit zal  ook ten goede komen aan de kwaliteit van het vlees. Ook aan het transport van kippen wordt aandacht besteed, zoals hitte- en koudestress, ontwerp van kratten en containers, EU wet- en regelgeving en aan de mogelijke oplossingen en verbeterpunten.

Caring farmer, doet u mee?

Veel van onze pluimveehouders vangen reeds rechtop, zoals Kipster en de biodynamische houders. Wij hopen dat alle pluimveehouders (leg- én vleeskip) die zich hebben aangesloten bij Caring Farmers ook op de rechtop-vangmethode overgaan.

Eyes on Animals komt graag desgewenst bij u langs om te kijken wat de mogelijkheden zijn en om informatie te delen. Ook bieden zij aan om met een team een vangploeg te komen ondersteunen de eerste keer. De eerste Caring Farmers legkippluimveehouder  –  Roy Tomesen (legkippen, 1 & 2 BLK) – is reeds in gesprek met Eyes on Animals. Uiteraard delen we de ervaringen met de gehele achterban van Caring Farmers. Wie volgt?

Interesse? Mail info@caringfarmers.nl