Kringloop

Home  /  Thema's  / 

Zowel de corona- als de klimaatcrisis laten ons zien, hoe belangrijk het is om voedselkilometers te verminderen. Hoe korter de ketens, hoe minder kans op de verspreiding van (dier)ziektes en hoe minder fossiele brandstoffen er nodig zijn.  Wetenschappers zeggen al langer dat juist kleinschalige lokale kringlooplandbouw nodig is om op de lange termijn de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Hoe korter de keten, hoe duurzamer. Daarom sluiten we de kringloop op zo’n klein mogelijke schaal.

Als caring consument kun je helpen door in de supermarkt zoveel mogelijk te kiezen voor Nederlandse producten uit het seizoen, en door lokale boerderijwinkels en tuinders te bezoeken. Zie hier enkele nuttige websites: GoodFoodClub of SupportYourLocalsNL of PuurDichtbij

Als boeren hebben we tot doel om:

    • de kringlopen te sluiten door grondstoffen zoals mest en veevoer van dichtbij te halen of zelf te produceren.
    • dieren de kringloop te laten sluiten: we gebruiken geen goede landbouwgrond enkel om eten te verbouwen voor dieren. Ze eten gras of restproducten en alle mest wordt gebruikt op het land.
    • steeds meer onze eigen energie op te wekken.
    • alle kansen te benutten om de keten te verkleinen. Daarom zoeken we actief contact met burgers.
    • steeds meer plantaardige mest en uiteindelijk ook humane mest te gaan gebruiken.


Gerelateerde farmers aan 't woord

(Nog) geen gerelateerde farmers gevonden.

Gerelateerd nieuws

de-witte-raaf

Nieuw project: Levende Zaadbank

Caring Farmers heeft samen met onze Caring Ketenpartner de Zaderij, Stichting Zaadgoed, biologische landbouwschool de Warmonderhof een SABE subsidie aangevraagd en gekregen om meer tuinders en akkerbouwers op te leiden met het telen van zaadvaste rassen. Zo dragen we bij aan een grotere genetische biodiversiteit en meer weerbaarheid.
GroenBoerenPlan

GroenBoerenPlan conferentie

caring Farmers nr 1

Nummer 1 #Duurzame 100

Caring Farmers heeft gisteravond de eerste prijs gekregen in de Duurzame 100. We zijn trots op al onze caring consumenten, wetenschappers, ketenpartners, winkeliers, dokters, NGO’s, de Caring Vets maar vooral op onze boeren! Zij steken hun nek uit, spreken zich uit voor een versnelde transitie naar een volhoudbaar voedselsysteem en wachten niet op de overheid om te verduurzamen maar gaan zelf aan de slag.
stikstofbindende landbouw

Natuurbuurderij, dé oplossing voor de melkveehouderij rondom natuurgebieden

De oplossing voor melkveehouderijen rondom natuurgebieden is: extensiveren, natuurinclusief en regeneratief worden. Drie boeren werkten een plan uit, presenteerde dit bij Renze op tv en stuurden onderstaande brief naar LNV. Lees meer over de Natuurbuurderij:
IMG_6338

Groenboerenplan aangeboden aan ministers Staghouwer en Van der Wal.

Vandaag wordt namens duizenden biologische-, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren een tien-punten-plan overhandigd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer, en de minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. Gezamenlijk pleiten de ondertekenaars voor een integrale lange termijn visie voor de landbouw, waarbij ook aan de andere urgente dossiers voor klimaat, bodem- en waterkwaliteit wordt gewerkt. Het Groenboerenplan wil perspectief bieden voor alle boeren die willen meebewegen naar een toekomstbestendige landbouw.
WhatsApp Image 2022-06-22 at 1.02.34 PM

Visie op voedsel of #boerenprotest?

In plaats van het enkel over stikstof te hebben, zouden we het als maatschappij moeten hebben over wat voor voedselsysteem we willen bouwen. Dat betoogt Caring Farmers voorzitter Ruud Zanders bij Humberto Tan.
kringloop

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl