Kringloop

Home  /  Thema's  / 

Zowel de corona- als de klimaatcrisis laten ons zien, hoe belangrijk het is om voedselkilometers te verminderen. Hoe korter de ketens, hoe minder kans op de verspreiding van (dier)ziektes en hoe minder fossiele brandstoffen er nodig zijn.  Wetenschappers zeggen al langer dat juist kleinschalige lokale kringlooplandbouw nodig is om op de lange termijn de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Hoe korter de keten, hoe duurzamer. Daarom sluiten we de kringloop op zo’n klein mogelijke schaal.

Als caring consument kun je helpen door in de supermarkt zoveel mogelijk te kiezen voor Nederlandse producten uit het seizoen, en door lokale boerderijwinkels en tuinders te bezoeken. Zie hier enkele nuttige websites: GoodFoodClub of SupportYourLocalsNL of PuurDichtbij

Als boeren:

    • Sluiten we de kringlopen door grondstoffen zoals mest en veevoer van dichtbij te halen of zelf te produceren.
    • Gebruiken we dieren om de kringloop te sluiten: we gebruiken geen goede landbouwgrond enkel om eten te verbouwen voor dieren. Ze eten gras of restproducten en alle mest wordt gebruikt op het land.
    • Wekken we steeds meer eigen energie op.
    • Benutten we kansen om de keten te verkleinen en zoeken we actief contact met burgers.
    • Zijn we erg geinteresseerd in ontwikkelingen rondom humane en plantaardige mest.

 

ACTIE: lees hier het verslag terug van de Caring Farmers bijeenkomst over 100% plantaardige bemesting op 24 juni 2020.

Gerelateerde farmers aan 't woord

farmer 1
natuurinclusief kringloopbedrijf
Leutingewolde
Wij zijn Maurits en Jessica Tepper, in 2015 begonnen met onze boerderij Eytemaheert. Wij houden raszuivere Groninger Blaarkop koeien, welke 100% grasgevoerd zijn.

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl