Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Aan de slag met kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland wordt steeds vaker ingezet als alternatief voor Engels raaigras omdat het beter is voor klimaat, biodiversiteit en bodem. Toch krijgen we vaak vragen over het werken met kruidenrijk grasland en hoe dit het beste te onderhouden. Graag willen we boeren daarin ondersteunen zodat niet iedere boer dit zelf hoeft uit te vinden.

Met het project Kruidenrijk Grasland werken we, dank zij SABE subsidie, samen met transitiebureau Squarewise, en experts Rob Geerts, Peter Takens, en Kristianne van der Put om ondersteuning te bieden aan boeren die zowel productief als natuurlijk kruidenrijk grasland hebben liggen, of dit nieuw willen inzaaien.

Er kunnen zich in totaal 20 boeren aanmelden voor individuele begeleiding en zaaigoed, maar er zullen ook bijeenkomsten georganiseerd worden zodat iedereens vragen beantwoord kunnen worden. Een aantal Caring Farmers heeft zich al aangemeld voor de begeleiding. Lees hieronder hun verhaal en hun vragen. Mocht jij nou ook behoefte hebben aan begeleiding, meld je dan aan via deze link dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. Wanneer je vragen hebt kan je hiermee ook terecht bij Vincent op oberdorf@squarewise.com .

  • Ik ben Rob Kleinlangevelsloo en heb een biologisch melkveebedrijf in Heino. Ik wil graag productief kruidenrijk grasland inzaaien vanwege droge en arme zandgrond om een betere opbrengst te krijgen. Ik heb een aantal keer gras klaver ingezaaid, maar de klaver verdwijnt binnen twee jaar. Geen idee waarom. Ik kan niet beregenen op mijn veldkavels, dus grassen en kruiden die goed tegen droogte kunnen is een pre. Momenteel veel witbol in mijn weiland, die ik biologisch niet kan bestrijden. Wellicht biedt dit project de oplossingen waar ik naar op zoek ben. Deskundigen hebben net een andere kijk en ik heb door mijn neventakken weinig tijd om extra kennis te vergaren.

  • Wij waren de Mts Engwerda-Keurentjes (Gerben en Carla) en zijn nu Mts Louwsmar vanwege de bedrijfsovername door Tjomme Wijtsma en Geertje Wijmenga. Zij zetten straks de biologische melkveehouderij tak door, waar wij wel bij betrokken blijven en wij zetten de afzet van biologische producten van Bioweb voort. Wij boeren met de zeldzame runderrassen Fries-Holland en Fries Roodbont en hebben veel natuurland in gebruik van It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. Wij willen graag naar gezonder voer voor onze dieren en proberen dat te bereiken door meer variatie in het rantsoen, waarbij we inzetten op de kruiden voor de noodzakelijke mineralen en vitaminen.

  • Mijn naam is Pieter Koonstra, oprichter van dierzaam melkveebedrijf Koonstra in Vinkenbuurt. We willen onze koeien zoveel mogelijk hun natuurlijke leefomgeving bieden voor dierenwelzijn en duurzaamheid. Kruidenrijk grasland is daarin een mooie oplossing, maar werpt ook veel vragen op. Door deel te nemen aan dit project hopen we meer zicht te krijgen op een betere instandhouding van de diversiteit, het maaimoment beter te bepalen en hoe laat ik doorzaaien goed slagen. Eventueel een andere soort maaier proberen om hoger te kunnen maaien of juist te knippen met een vingerbalk. Door de individuele begeleiding kunnen we antwoord krijgen op deze vragen, en hopelijk het grasland beter in stand houden.

  • Om te beginnen veel dank dat ik mee mag doen met dit project. Mijn naam is Peter Oosterhof, bio melkveehouder in Foxwolde (Dr). In 2015 zijn we hier gestart met kruidenrijk grasland. Het heeft mij enorm verbaasd dat je door divers grasland een veel gezonder bedrijfssysteem krijgt. En ook de diversiteit in de omgeving krijgt hierdoor een enorme boost! We zijn mede door dit inzicht bio boer geworden. Wel denk ik dat er op het gebied van management nog veel valt te bereiken op het gebied van de persistentie van de kruiden, en het is fijn dat ik daarvoor hulp van een onafhankelijk specialist kan krijgen, die niet alleen maar opnieuw inzaaien roept om zijn eigen omzet te verhogen. Ik ben erg benieuwd. Samen kunnen we meer!