Partners aan 't woord

IMG_5708

Caring Doctors – Patrick Deckers

Caring Doctors is een collectief van artsen en andere zorgprofessionals, dat inzet op de transitie naar een gezond voedselsysteem. Binnen één jaar zijn al 1800 zorgprofessionals aangesloten. Allemaal mensen die willen dat gezonde en plantaardige voeding prominente aandacht krijgt voor een betere kwaliteit van leven van mensen en dieren. Zowel in een Europese als nationale voedselstrategie, maar juist ook in de zorg zelf via leefstijlinterventies en coaching. De traditionele zorg richt zich vaak nog teveel op schadebeperking, het voorkomen van die schade is de weg die nu moet worden ingeslagen.

Volgens Caring Doctors:

  • In ons huidige voedselsysteem hebben dierlijke eiwitten een te grote rol. Dat, in combinatie met overconsumptie, creëert steeds meer welvaartsziekten zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes type 2, beroerte, en het versnelt gewrichtsklachten en helaas ook kanker.
  • Doordat we meer dan de helft van onze voedselproductie (als graan en mais) in een varken, kip of koe stoppen, creëert dit in andere delen van de wereld voedselschaarste. Eén miljard mensen hebben geen dagelijkse voedselveiligheid, terwijl we wel al voldoende plantaardig voedsel kunnen produceren voor tien miljard mensen.
  • Verder draagt de wereldwijde intensieve veehouderij bij aan ontbossing, biodiversiteitverlies, watertekorten, bodemvervuiling door pesticiden en kunstmest, luchtvervuiling door onder andere fijnstof, watervervuiling door mest, kunstmest en pesticiden, eutrofiëring (vermesting) van rivieren en oceanen, antibiotica resistentie en anti-schimmelmiddelen resistentie en is er een veel groter risico op nieuwe zoönose pandemieën.

Samen met de Caring Farmers, Caring Vets maar ook met overheden, zorginstellingen, consumenten en wetenschappers, willen we werken aan een gezonder voedselsysteem dat opereert binnen ecologische grenzen met oog voor dierenwelzijn. Dat is urgent en een transitie is niet altijd makkelijk, maar het zal uiteindelijk veel opleveren: gezondere mensen, een gezondere planeet en grote besparing in de zorgkosten.

Patrick Deckers, voorzitter en oprichter:

“In een hoofdzakelijk plantaardig voedselsysteem is er minder gezondheidsschade door welvaartsziekten, minder milieuschade en meer voedselveiligheid voor tien miljard mensen. Het is een oplossing die letterlijk op ons bord ligt en de basis moet zijn voor een goede voedselstrategie. En dat is dan weer iets waar professionals in de gezondheidszorg praktisch op in kunnen spelen. Daarvoor is het belangrijk dat mensen voelen dat plantaardig eten je leven verrijkt, in plaats van dat je iets moet laten. Dat ze zien dat je zo ook lekker kunt eten en tegelijkertijd werkt aan je eigen gezondheid.

De gemiddelde Nederlander is flexitariër en snapt dat er iets aan de hand is met het klimaat, en dat gezondheid met voeding samenhangt. Die groep kan sneller bewegen. De focus van de stichting is de belangrijke rol die de zorgketen hierin kan nemen. We sturen op het wetenschappelijk bewezen gezonde en duurzame menu met 80 procent plantaardig en 20 procent dierlijk, zoals de EAT-Lancet-commissie adviseert: wel twee keer in de week een stukje vlees, gemiddeld een glas melk, stukje kaas of ei per dag. Maar niet én én, geen overconsumptie van dierlijke eiwitten. Dat past ook in het beleid van een ziekenhuis.

Artsen bij Caring Doctors beamen hetzelfde, of ze nu internist zijn of cardioloog: dat ze dweilen met de kraan open als er niets in het Nederlandse dieet verandert. Het is geen betutteling, wij vinden het heel terecht dat zorgprofessionals zich bemoeien met wat mensen eten.

We zitten nu bij meerdere grote ziekenhuizen aan tafel. Het ziekenhuisbestuur of een afdeling inkoop vindt zo’n overstap soms spannend om financiële redenen, of vanwege hoe de medewerkers en achterban reageren. Maar we weten uit enkele ziekenhuizen dat het kostenneutraal kan, en vaak uiteindelijk goedkoper omdat je minder afval hebt. Iemand moet op de knop durven drukken en zeggen “we gaan het doen”.

Ik ben optimistisch met een grote maar: er moet toch wel de komende twee, drie jaar echt iets in beweging worden gezet. We zien nu ook in Europa hoe oogsten mislukken door droogte. De escalatie naar een niet-leefbare planeet is dichtbij. Door klimaatverandering vermindert de voedselveiligheid, komen er honderdduizenden klimaatvluchtelingen. Niet dat we in één keer met zijn allen om­­komen, maar we zullen elkaar letterlijk de kop inslaan voor voedsel of water, en krijgen enorme geopolitieke spanningen. Het stemt me hoopvol hoe snel zorgprofessionals nu aanhaken. De mensen bij Caring Doctors zijn lang niet allemaal plantaardige eters, maar snappen de noodzaak van een transitie.”