Partners aan 't woord

caring vets logo

Caring Vets

Compassie houden met het dier

Bevlogenheid spreekt uit elk woord en elk gebaar van de Caring Vets Arabella Burgers en Nicole de Schwartz. De beide dierenartsen zijn enorm betrokken bij het welzijn van dieren. Gezelschapsdieren én landbouwhuisdieren. Met name de omgang met die laatste groep is de aanleiding geweest voor de oprichting van de verenging Caring Vets.

Arabella is een van de oprichters. In 2016 publiceerde NRC haar ingezonden brief Dierenarts, bekommer je eens om het dierenleed. Aanleiding was de reactie van de beroepsgroep op een motie in de Tweede Kamer om kalveren (langer) bij de moeder te houden. “De beroepsgroep” stelde dat het niet nodig was voor het dierenwelzijn. Arabella: “Hoezo beroepsgroep? Niet namens mij!” Kern van haar betoog was “Sinds wanneer zijn dierenartsen managers, economen en advocaten van de veehouderij en de industrie?”

Het begin van de Caring Vets

Er kwamen vele reacties van collega’s. Minder positieve die haar verweten te emotioneel te zijn, of zelfs een nestbevuiler. Maar ook veel enthousiaste berichten die aan Arabella bewezen dat ze niet alleen stond.

In 2017 volgde een ingezonden brief van zo’n 70 dierenartsen, weer in de NRC, met de titel Kom in verzet, dierenarts. Dit is geen dierenwelzijn. De ondertekenaars spraken zich – nu als Caring Vets – uit tegen de misstanden in de intensieve veehouderij, die mede in stand worden gehouden door zwijgende dierenartsen.

Tussen beide publicaties is Caring Vets opgericht. In het Engels staat “caring” voor zorgen voor, betrokken zijn bij en voor het maakt ons wat uit. Arabella stelt: “die 3 begrippen geven invulling aan ons handelen. Zowel in het dagelijkse werk als in het uitspreken vóór de dieren. En dat het Engels is maakt onze Europese contacten gemakkelijk. We hoeven onze naam niet uit te leggen”, bijvoorbeeld als lid van de Eurogroup for Animals én als speler bij Europese wetgeving.

Dieren een stem geven

Terug naar Nederland. En naar Nicole de Schwartz die al vrij snel lid werd. Als dierenarts bij de NVWA op Schiphol kwam zij schrijnende situaties tegen. “Het dier als ding. Als uitsluitend een object om geld mee te verdienen. En vooral niet nadenken over wat je meemaakt.” Nicole geeft toe dat ze er slapeloze nachten aan over hield. “En de overtuiging dat je je hard moet maken voor het welzijn van dieren. Dieren hebben geen stem. Daarom moeten wij het voor ze opnemen.”

Langzaam maar zeker

Inmiddels zijn de Caring Vets een gevestigde naam. Bij Tweede Kamerleden, het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, bij televisieprogramma’s en documentairemakers, bij de Faculteit Diergeneeskunde. Die laatste is essentieel, want een dierenarts in opleiding mag niet afgestompt raken. Hij moet zich blijven realiseren dat hij er is voor dieren met (een vaak aanzienlijke) intelligentie en een rijk gevoelsleven. Dus compassie houden met het dier. “Natuurlijk ontkomen we niet aan teleurstellingen”, zegt Arabella. “Niet elke dierenarts durft ervoor uit te komen dat hij lid is van Caring Vets of ermee sympathiseert.”

Arabella sluit positief af. “Het wordt steeds meer begrepen dat wij dierenartsen op de eerste plaats pal moeten staan voor het welzijn van het dier.”

Samenwerken in de Caring Movement

Nicole: “Onze inzet voor dierenwelzijn en de transitie naar een volledig extensieve veehouderij leidde onder andere tot de oprichting van Caring Farmers die zich inzetten voor natuurinclusieve kringlooplandbouw en van Caring Doctors die zich wijden aan een gezonder- veelal plantaardig – dieet voor gezonde mensen en een gezonde planeet.”

Deze 3 initiatieven zijn samen De Caring Movement. Dit is het gevolg van de logische dwarsverbanden tussen de 3 belangenbehartigers. Farmers en Vets hebben o.a. veel aandacht voor een dierwaardig bestaan. Vets en Doctors maken zich zorgen over onder meer het antibioticagebruik en (opkomst van nieuwe) zoönosen. Doctors en Farmers spreken zich uit over bijvoorbeeld het pesticidengebruik. 4 november 2023 houden zij gedrieën hun eerste gezamenlijke congres.

Samen zetten zij zich in voor dierenwelzijn, een snelle eiwittransitie, meer biodiversiteit, een gezonde en toekomstbestendige landbouw. Samen, omdat van alle kanten duidelijk is dat  een systeemverandering noodzakelijk is.