Partners aan 't woord

Co2l farming

CO2L Farming Advies

Regeneratief advies

CO2 en Cool in één woord. Dat is toch een tegenstelling? CO2 betekent opwarming, dat is helemaal niet Cool.

Toch is het de essentie van regeneratieve landbouw. Gezonde planten leggen CO2 vast in de vorm van humus en dat is wel Cool. Als de CO2 in de bodem zit, warmt ons klimaat minder op en krijgen we vruchtbare grond. Boeren kunnen dat doen. Hoe Cool is dat?

Gezonde planten werken samen met bodemleven. Planten leggen zonne-energie vast, voeden het bodemleven. Bodemleven voedt en beschermt de plant en geeft de bodem structuur door  humus te maken. Bodemleven verdwijnt door kunstmest, bestrijdingsmiddelen, verdichting door zware machines, ploegen en braak liggen van land.

CO2L Farming advies wil boeren helpen dit natuurlijke systeem weer op te bouwen. We gaan er daarbij vanuit dat iedere boer, ieder bedrijf en iedere omgeving uniek is. We gaan naast de boer staan om te kijken wat er in zijn/haar situatie mogelijk is. Belangrijk is namelijk om stap voor stap veranderingen door te voeren. Je moet zien dat het werkt, om de volgende stap te kunnen nemen.

We werken met een groep adviseurs, die ieder vanuit de eigen specialisatie naar het bedrijf kijken. Zij maken een samenhangend advies, zodat de boer niet zelf alle adviezen naast elkaar hoeft te leggen.

CO2L Farming Advies is een stichting zonder winst oogmerk. Het advies is niet gekoppeld aan producten. Ons doel is; de boer weer in zijn kracht te zetten, zodat we na een paar jaar niet meer nodig zijn.