Partners aan 't woord

myrte grond verbond

MOMA

Lokale biologische zuivel

More than Milk Amsterdam (MOMA) werkt aan een divers en persoonlijk landschap. MOMA verbindt boer, land en stedeling om samen te werken aan een ecologisch en sociaal gezond landschap en voedselsysteem. Dit doet MOMA door lokale, biologische zuivelproducten te verwerken in de omgeving rond Amsterdam en deze direct naar de stad te brengen. Ook brengen de MOMA-melkboeren gesprekken en ideeën weer terug de boeren. Als melkboeren trekken ze aan de koeienbel en faciliteren ze het gesprek tussen boeren en consumenten.  

Daarnaast initieerde MOMA het Grond Verbond om ecologisch en sociaal landschapsherstel een inherent onderdeel te maken van hun lokale voedselketen. In het Grond Verbond gaan de boeren en consumenten, waar MOMA mee samenwerkt, een verbond aan om samen zorg te dragen voor ons landschap. Wat als je voedsel eet dat je omgeving biodiverser maakt? Het Grond Verbond maakt dit mogelijk. MOMA denkt namelijk dat het hard nodig is om een structureel ander voedselsysteem te hebben die ons ecosysteem herstelt en een persoonlijke band met onze omgeving opbouwt. 

Waarom Caring Farmers? 

MOMA werkt nauw samen met een aantal boeren die ook Caring Farmers zijn. Wij maken ons allemaal gezamenlijk zorgen over de toekomst van ons landschap en de landbouw. Hier willen we collectief beter voor zorgen, dus door ons aan te sluiten bij Caring Farmers versterken we deze samenwerking.