Partners aan 't woord

P1020216

Pure Graze

Pure Graze is een familiebedrijf, opgericht in 2003 en is voortgekomen uit de ervaringen en kennis opgedaan op ons melkveebedrijf in Denemarken van 1992 tot 2001.

Pure Graze richt zich op de grondgebonden veehouderij, voornamelijk melkvee. Naast Nederland werken we ook steeds meer in de omringende landen.

Kruidenrijk grasland: het saladebuffet

Pure Graze is gespecialiseerd in Saladebuffetten®, complete productieve kruidenrijke graslandmengsels en PG NxT STEP®, een natuur inclusief bedrijfssysteem voor de grondgebonden veehouderij.

Pure Graze Saladebuffetten bieden de veehouder de mogelijkheid om de droge stof productie per hectare te verhogen, zonder gebruik van kunstmest. Saladebuffetten bieden daarbij een bloeiende habitat voor insecten van mei tot november. Ze zijn diep wortelend, leggen daardoor CO2 diep in de bodem vast en hebben daardoor ook een zeer goede droogteresistentie. Door de grote plantdiversiteit met rond de 18 soorten grassen, klavers en kruiden, wordt ook het bodemleven heel breed wat letterlijk leidt tot een brede basis onder het bedrijf. Saladebuffetten zijn daarbij ook een compleet voedergewas voor de dieren, met een hoge inhoud aan mineralen, vitamines en hormonale stoffen.

Saladebuffetten bieden de veehouder de mogelijkheid de ruwvoerproductie per hectare te verhogen, de kostprijs te verlagen evenals de CO2 eqv. uitstoot.

Een nieuw bedrijfssysteem

PG NxT STEP® is een compleet natuur inclusief bedrijfssysteem en biedt de grondgebonden veehouder concrete praktijkbeproefde en meetbare tools om de bedrijfsvoering te verduurzamen en de CO2 eqv. uitstoot te verlagen.

Concreet houdt dit in dat het bedrijfssysteem veranderd van high input (HI) naar low input (LI), waardoor de investeringsdruk wegvalt, de arbeidsdruk lager wordt, wat weer leidt tot een beter return on investment, (ROI) en een hoger inkomen.

De resultaten laten een kostprijsdaling zien van tussen de € 0,08/kg melk tot € 0,15/kg melk. Voor een gemiddeld bedrijf met een output van 800.000 kg melk/jaar betekend dat een extra marge van tussen de € 60.000,- tot € 120.000,- per jaar!

De CO2 eqv. uitstoot daalt tot 50% in vergelijk met een biologische bedrijfsvoering en daalt tot zelfs 35% in vergelijk met een gangbare bedrijfsvoering. In deze berekening die enkele jaren geleden is uitgevoerd, is de vastlegging van CO2 in de bodem buiten beschouwing gelaten.

Een recente analyse in Denemarken kwam tot een CO2 eqv. uitstoot van 0,09 kg/kg melk. (het gemiddelde in DK ligt op 1,20 kg/kg melk.) Hierin werd een zeer voorzichtige norm voor CO2 vastlegging in de bodem aangehouden. Wat verder opvalt is dat het inkomen stijgt, de biodiversiteit sterk toeneemt en de dierziektes bij het vee, afwezig zijn.

Wat dragen we bij?

Het doel van Pure Graze is een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de werkelijke verduurzaming van de landbouw, met concrete producten.

Pure Graze werkt in een combi van zoveel mogelijk online, aangevuld met live contact, om de kennis laagdrempelig toegankelijk te maken en zo voor een zo groot mogelijke groep “dichtbij” te zijn.

Wat willen we met Caring Farmers?

Pure Graze wil verbinden en samenwerken, want samen kunne we beter laten zien wat de voordelen zijn van natuurinclusieve landbouw. Hoe beter ons geluid, ons effect merkbaar is, hoe meer boeren er blijven, hoe meer boeren de voordelen van natuur inclusief zien en gaan deelnemen.